Zinātne
Anda Barkāne. Publicitātes attēls

No 2023. gada 7. februāra līdz 3. aprīlim visās trīs Baltijas valstīs norisinās pieteikšanās prestižajai L’Oréal-UNESCO jauno talantu programmai Sievietēm zinātnē. Jau 19. reizi Latvijā un septīto reizi Igaunijā un Lietuvā septiņas izcilas Baltijas zinātnieces katra saņems 7000 eiro balvu par darbu dažādās zinātnes jomās.

Pasaule piedzīvo līdz šim nepieredzētus izaicinājumus un daļu risinājumu var piedāvāt tikai zinātne. Programmas Sievietēm zinātnē mērķis ir atbalstīt zinātnieces, tostarp izcelt zinātnieču paveikto, lai tiktu mazināta dzimumu nevienlīdzība pētniecībā. Programmā aicinātas piedalīties zinātnieces, kas veic pētījumus datorzinātnē, informācijas un inženierzinātnēs, dabas un vides zinātnēs, matemātikā, fizikā un materiālzinātnēs.

“Ar gandarījumu jāatzīmē, ka programma savas darbības laikā būtiski paplašinājusi zinātnisko tēmu loku, kā arī ģeogrāfiskās robežas, tomēr tās patiesais ilglaicīgums un nozīmīgums izteikts programmas nosaukumā – Sievietēm zinātnē. Atbalsts, ko sniedz programmas stipendija, jaunajām un izcilajām zinātniecēm sniedz iespēju sekmīgāk turpināt pētniecisko darbu un karjeru zinātnē, kā arī paver ceļu kļūt par zinātnes vēstnesēm plašākā sabiedrībā. Esmu pārliecināts, ka arī šī gada konkurss ļaus mums atlasīt visaugstākās raudzes pētījumu projektus, bet programmas laureātes nesīs Latvijas zinātnes vārdu pasaulē,” norāda Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, L'Oréal-UNESCO Baltijas jauno talantu programmas Sievietēm zinātnē žūrijas priekšsēdētājs prof. Ivars Kalviņš.

Pērn apbalvojumu saņēma septiņas zinātnieces no Baltijas, tostarp trīs zinātnieces no Latvijas. Mg. sc. ing. Anda Barkāne saņēma apbalvojumu par pētījumu materiālzinātnē, Mg. sc. ing. Laura Vītola par pētījumu inženierzinātnēs, savukārt Dr. phys. Ilze Ļihačova apbalvojumu saņēma par diviem pētījumu virzieniem medicīnas fizikas nozarē.

“Šī programma un piedzīvojums, ko tā sniedz ir lieliska iespēja, kuru iesaku izmantot ikvienai zinātniecei. Izkāpt no komforta zonas, nostāties kameras priekšā un paskatīties uz savu pētījumu ar sabiedrības acīm, tas viss tikai palīdzēs tālākās darba gaitās,” norāda Mg. sc. ing. Anda Barkāne, pētniece Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Polimērmateriālu institūtā.

“Prestižā L’Oréal-UNESCO Sievietēm zinātnē jauno talantu balva ir nozīmīgs apbalvojums, ko novēlu saņemt daudzām izcilām jaunajām zinātniecēm Latvijā. Šī apbalvojuma programma man ir ļāvusi iepazīstināt sabiedrību ar savu izstrādāto zinātnisko tēmu aktualitāti un nozīmīgumu. Papildus, šis augstais novērtējums ļauj manu vārdu zinātniskā kontekstā izgaismot starptautiskiem zinātniskiem partneriem un uzņēmumiem, paplašinot sadarbības iespējas,” saka Dr. phys. Ilze Ļihačova, Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta Biofotonikas laboratorijas vadošā pētniece.

Baltijas valstu zinātnieces ir aicinātas pieteikties jauno talantu programmai Sievietēm zinātnē no 2023. gada 7. februāra līdz 3. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu projekta Sievietēm zinātnē (For Women In Science) mājaslapā www.forwomeninscience.com .

Pēc rūpīgas visu pieteikumu izvērtēšanas, zinātniskā žūrija par pētījumu veikšanu dzīvības, fizikas un vides zinātņu, materiālzinātņu, matemātikas, datorzinātnes, informācijas zinātnes, kā arī inženierzinātņu jomās Latvijā piešķirs vienu balvu zinātniecei ar doktora grādu vecumā līdz 40 gadiem, kā arī divas balvas saņems doktorantes līdz 40 gadu vecumam doktora darba izstrādei.

Kopš 2005. gada, kad programma tika ieviesta Latvijā, atzinību par savu ieguldījumu zinātnes jomā ir saņēmušas 54 zinātnieces no Latvijas. Jau septīto gadu pēc kārtas programma tiek īstenota arī Igaunijā un Lietuvā, kur par sasniegumiem zinātnes jomā katrā valstī ir apbalvotas desmit zinātnieces.

Programmu Sievietēm zinātnē Latvijā pirms 19 gadiem izveidoja programmas patronese Dr. Vaira Vīķe-Freiberga (Latvijas prezidente no 1999. līdz 2007. gadam). Pašlaik programmu Sievietēm zinātnē L`Oréal īsteno sadarbībā ar Latvijas, Igaunijas un Lietuvas zinātņu akadēmijām un UNESCO nacionālajām komisijām.

Starptautiskā programma Sievietēm zinātnē tika aizsākta 1998. gadā. Kopš tā laika L`Oréal un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) ir apņēmušās veicināt sieviešu skaitu, kuras darbojas zinātniskajā pētniecībā. Tādēļ pēdējo 25 gadu laikā L`Oréal un UNESCO programma Sievietēm zinātnē atbalsta zinātnieces viņu izšķirošajos karjeras posmos, dodot nozīmīgu ieguldījumu zinātnes attīstībā, kā arī veicinot dzimumu vienlīdzību zinātnes jomā.