Zināšanu sabiedrība
Attēls: UNESCO LNK arhīvs

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 22. martā svinīgi sveica Latvijas Nacionālo arhīvu, kas glabā jauno dokumentārā mantojuma nomināciju “Rīgas rātes protokoli, 1603-1890”, kas iekļauta UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Šogad UNESCO programma “Pasaules atmiņa” atzīmē 30. gadadienu.

“Rīgas rātes protokolu grāmatas ir unikāla liecība, kas dod ieskatu Rīgas pilsētas attīstības gaitā. Nominācija papildina UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā jau novērtēto Rīgas vēsturiskā centra arhitektonisko vērtību ar stāstiem par rīdziniekiem, kuri šos pilsētas mūrus cēla un tajos gadsimtu gaitā dzīvoja,” uzsver UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Komunikāciju un informācijas sektora vadītāja Beāte Lielmane.

Rātes protokoli ir piemineklis jauno laiku rakstības kultūrai un lietvedības tradīcijām, kas Eiropā aizsākās 16. gadsimta nogalē, kad veidojās centralizētas pārvaldes struktūras, radās ierēdniecība un tika aizsākta sistemātiska pārvaldes iestāžu darba dokumentācija, radot protokolus, reģistrus un citas dokumentu sērijas.

Latvijas Nacionālais arhīvs glabā 386 Rīgas pilsētas rātes protokolu grāmatas, tā saukto “publicu” jeb publiskos protokolus. Tie dokumentē kādreizējas Rīgas galvenās pārvaldes institūcijas – Rīgas rātes jeb maģistrāta – darbību laikā no 1603. gada līdz likvidācijai 1890. gadā. Rāte bija atbildīga par pilsētas dzīves organizēšanu, likumdošanu, naudas sadali, likumu un kārtības uzturēšanu, pilsētas garīgās dzīves pārraudzību un pilsētnieku interešu pārstāvniecību ārpolitiskos jautājumos. Tādēļ protokoli ļauj ielūkoties pilsētas pagātnes nozīmīgākajos politiskajos notikumos, ekonomiskajās, sociālajās un kultūras norisēs.

Lēmums iekļaut nomināciju UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālajā reģistrā tika pieņemts 2021. gada 14. oktobrī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas jubilejas sēdē, kas tika veltīta Latvijas trīsdesmitgadei UNESCO. Muzeji, arhīvi, bibliotēkas un citas atmiņu institūcijas un krātuves tika aicinātas apzināt dokumentu oriģinālus vai oriģinālu kolekcijas, kas liecina par kādu nozīmīgu vēsturisku pavērsienu norisi vai ietver būtiskus faktus par kādu notikumu, īpaši Latvijas vēsturē, un izvirzīt tos programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram. Programma ir vērsta ne tikai uz mantojuma saglabāšanu, bet arī uz zināšanu pieejamības veicināšanu.

Dokumentārā mantojuma liecību piederība UNESCO „Pasaules atmiņas” Latvijas nacionālajam reģistram ir priekšnosacījums pretendēšanai uz pieteikumu starptautiskajam reģistram, kas nozīmē ne tikai dokumentārā mantojuma vienības augstu novērtējumu un starptautisku atzinību, bet arī valsts pausto atbildību šo mantojumu saglabāt un darīt to pieejamu ikvienam pasaules iedzīvotājam. UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā no Latvijas iekļauts: Dainu skapis, Baltijas valstu kopīgā nominācija – Baltijas Ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības, kā arī Polijas sagatavotā nominācija par Ļubļinas ūnijas noslēgšanas akta dokumentu.

Plašāk par nomināciju “Rīgas rātes protokoli, 1603-1890".