Izglītība Kultūra

11. un 12. martā Latvijas Nacionālajā kultūras centrā notiek Eiropas Komisijas Atvērtās koordinācijas metodes darba grupas sanāksme par kultūras kompetences* attīstīšanu izglītībā. Sanāksmē piedalās eksperti no 18 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Vizītes ietvaros eksperti apmeklēs arī izglītības forumu „Skola digitālajā laikmetā”, kas 13. martā norisināsies Radi! nedēļas ietvaros.

EK Atvērtās koordinācijas metodes darba grupa ir izveidota saskaņā ar ES Padomes darba plānu kultūrai. Tās uzdevums ir līdz 2015. gada nogalei izstrādāt labās prakses rokasgrāmatu par kultūras izpratnes un izpausmju kompetences veicināšanu izglītībā Eiropā. Rīgā ieradīsies 32 pārstāvji no astoņpadsmit ES dalībvalstu izglītības un kultūras institūcijām. Šīs darba grupas izpētes joma ir izglītības un kultūras saskares punkti – gan izglītības saturā, gan praksē.

Rīgā notiek gan darba grupas sanāksme, gan izglītības iestāžu apmeklējums, ko organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju. Lai iepazītos ar daudzveidīgiem kultūras iesaistes veidiem izglītībā, kā arī Latvijas kultūrizglītības sistēmu, darba grupas dalībnieki apmeklēs Rīgas Doma kora skolu, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu, Mārupes pamatskolu un O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolu. Iepriekš darba grupas sanāksmes notikušas Briselē.

*Eiropas Savienības līmenī ir definētas astoņas pamatprasmes jeb galvenās kompetences, kuras tiek uzskatītas par nepieciešamām personiskajai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskajai aktivitātei, sociālajai iekļautībai un nodarbinātībai. Tās ir: saziņa dzimtajā valodā, saziņa svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālā prasme, mācīšanās mācīties, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, kā arī kultūras izpratne un izpausme.

Informāciju sagatavoja:
Inga Bika
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
67228985, 26443166
inga.bika@lnkc.gov.lv
www.lnkc.gov.lv