Izglītība
Publicitātes foto

2024. gada 8. maijā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā norisinājās izglītojošs un iedvesmojošs seminārs pedagogiem “Domā, radi, sadarbojies! Jaunrades un starpdisciplinaritātes nozīme mācību procesā”, kurā piedalījās 43 pedagogi no visas Latvijas, pārstāvot dažādas izglītības iestādes. Semināru UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rīkoja ciešā sadarbībā ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Izglītības un pieejamības daļu. Seminārs tematiski sasaucās ar 2024. gada februārī visu UNESCO dalībvalstu apstiprināto UNESCO Kultūras un mākslas izglītības ietvardokumentu.

Semināra programmas pirmajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar pedagogiem noderīgiem jaunākajiem UNESCO dokumentiem, kā arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Izglītības un pieejamības daļas vadītāja Laura Dravniece sniedza ieskatu muzeja sociāli atbildīgā izglītības programmā “Nāc muzejā!”, kas veidota ar mērķi veicināt iekļaujošas sabiedrības attīstību, rosināt empātiju, sapratni un sadarbību. To papildināja iekļaujošas kultūras veicinātājas, mākslas terapeites un dizaineres Lības Bērziņas stāstījums par mākslas instrumentalizāciju pedagogu darbā ar klasēm, veicinot saliedētību, iekļaušanu un cieņu. Semināra teorētiskās daļas nobeigumā uzstājās organizācijas “Riga TechGirls” valdes locekle un uzņēmuma “Intellify” tehniskās komandas vadītāja Līna Marta Sarma, klausītājus iepazīstinot ar vēstures un mūsdienu piemēriem, kas ilustrē radošuma nozīmi starpdisciplināru risinājumu veidošanā.

Pasākuma otrajā un trešajā daļā dalībniekiem bija iespēja personalizēt savu individuālo dienas programmu, izvēloties sev piemērotas aktivitātes no plaša klāsta iespēju. Pedagogi varēja doties izglītojošās ekskursijās mākslas muzeja aktuālajās izstādēs – izstādē “Aija Jurjāne. Karalienes virtuve” kopā ar mākslinieci Ievu Jurjāni un izstādē “Iekāres vārdā” kopā ar interneta žurnāla “Satori” redaktoru, Latvijas Universitātes pētnieku un izstādes kuratoru Igoru Gubenko. Tāpat dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās praktiskās darbnīcās – ideju ģeneratorā “Kā top instalācija?” kopā ar mākslinieci un muzejpedagoģi Baibu Spranci, radoši pētnieciskā darbnīcā “Latviskās identitātes vizuālie kodi mākslā. Vilhelma Purvīša latviskā ainava un Atmodas laika mākslas valoda” kopā ar mākslinieci un muzejpedagoģi Diānu Dimzu-Dimmi un praktiskā darbnīcā "Mākslas terapijas metodes saliedētas klases veicināšanai" kopā ar iekļaujošas kultūras veicinātāju, mākslas terapeiti un dizaineri Lību Bērziņu.

Kopumā seminārs ar dažādu labās prakses piemēru un teorijas palīdzību, kā arī praktiskām aktivitātēm sniedza pedagogiem padziļinātu ieskatu minētā ietvardokumenta
akcentētajās tēmās – holistiskā pieejā kultūras un mākslas izglītībai, tās transformējošajā ietekmē uz indivīdiem un sabiedrību un tās nozīmē starpdisciplinārās disciplīnās.