Zināšanu sabiedrība
Attēls: www.uneso.org

Ar mērķi atgādināt sabiedrībai radio nozīmi informācijas pieejamības nodrošināšanā, UNESCO katru gadu 13. februārī svin Pasaules radio dienu. Šogad īpaša uzmanība ir pievērsta uzticēšanas veicināšanai medijiem. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija mudina ikvienu pilnveidot savas avotu kritikas prasmes, lai spētu izvērtēt radiostaciju piedāvātā satura kvalitāti.

“Apstākļos, kuros pēdējo gadu notikumi un Covid-19 pandēmija ir mazinājuši sabiedrības uzticību medijiem kopumā, ko vēl vairāk pastiprinājusi nepatiesas informācijas izplatība sociālajos medijos, radio joprojām ir viens no uzticamākiem mediju veidiem. Klausītāju uzticība vēl jo svarīgāku padara patiesas un ticamas informācijas nodrošināšanu, kas no radio īpaši tiek sagaidīta šobrīd, kad uz spēles ir liktas cilvēku dzīvības. Tādēļ šī gada Pasaules radio dienas tēma ir “Radio un uzticēšanās”, aicinot spriest par uzticēšanos radio žurnālistikai, pieejamības aspektu un radiostaciju dzīvotspēju,” skaidro Beāte Lielmane, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Komunikāciju un informācijas sektora vadītāja.

Tēmas ietvaros tiek uzsvērts, ka radio ir jārada neatkarīgs un kvalitatīvs saturs, jābūt pieejamākam dažādām sabiedrības grupām un cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī jānodrošina radiostaciju konkurētspēja un finansiālā ilgtspēja.

Informēta, mediju un informācijpratīga sabiedrība ir svarīgs priekšnosacījums uzticamības veicināšanai, jo tikai klausītāji, kuri ir spējīgi atklāt, patērēt un kritiski izvērtēt saturu, spēj novērtēt kvalitatīvu žurnālistiku, ko radiostacija viņiem piedāvā. Tādēļ UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, atzīmējot Pasaules radio dienu, aicina iepazīties un mācību procesā izmantot mācību materiālu skolotājiem „Fake ≠ Fact”, kas izglīto kā atpazīt propagandu, iepazīstinot ar pārliecināšanas mākslu un paņēmieniem, kas tiek izmantoti propagandas radīšanā.

Mācību materiālu veido rokasgrāmata, kurā iekļauts trīs nodarbību plāns skolēnu propagandas filmas izveidošanai, un ceļojošā izstāde „Fake ≠ Fact Info Lab”. Rokasgrāmata un izstādes elektroniskā versija pieejama: https://www.unesco.lv/lv/metodiskie-materiali#fake-fact-macibu-materiali.

Šo materiālu, ko aktīvi izmanto jau vairākās Eiropas valstīs, izstrādājis Zviedru institūts un Darba muzejs, un tā ieviešanu Latvijā atbalsta Zviedrijas vēstniecība Rīgā, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte.

Plašāka informācija un idejas Pasaules radio dienas atzīmēšanai atrodamas vietnē: https://en.unesco.org/commemorations/worldradioday.