Pasaules lielākā mācību stunda

Katru gadu rudenī vairāk nekā simts pasaules valstīs norisinās starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”. Šogad tās ietvaros izglītības iestādes ir aicinātas kļūt par pārmaiņu radītājiem, veicinot klimata izglītību skolēnu vidū un mazinot klimata krīzes draudus ar savu rīcību.  

“Atzīmējot Latvijas trīsdesmitgadi UNESCO un ANO, aicinām ikvienu, iedvesmojoties no Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, paveikt darbu labākai nākotnes pasaulei. Viens no līdzdalības veidiem ir arī Pasaules lielākā mācību stunda,” skaidro UNESCO Asociēto skolu tīkla koordinatore Latvijā Alise Oļesika. “Šī gada Pasaules lielākās mācību stundas tēma vērš uzmanību uz to, ka katrs mazākais solis un rīcība, kas sakņota ilgtspējīgā attīstībā, var veicināt lielas, pozitīvas pārmaiņas pasaulē jeb mūsu kopīgajās mājās.”

Lai piedalītos starptautiskajā izglītības akcijā ar tematisko saukli “Nāc talkā klimatam!”, jāīsteno klātienes vai attālinātā mācību stunda, kas veltīta klimata izglītībai, kura ir būtiska pozitīvām pārmaiņām klimata jomā. Skolēni aicināti domāt par klimata pārmaiņām un klimata izglītību, īpaši uzsverot divus ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķus 4. mērķi – Kvalitatīva izglītība un 13. mērķi – Rīcība klimata jomā.

Mācību stundas vai nodarbības UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina īstenot laikā no 20. septembra līdz 31. oktobrim. Stundā izskanējušās atziņas, tapušos darbus, kā arī klātienes un attālinātās mācīšanas pieredzes stāstus un pielāgotos stundu plānus dalībnieki aicināti ievietot Pasaules lielākās mācību stundas Facebook grupā, skolas Facebook vai Instagram kontā, vai arī privātā kontā, atzīmējot @PasaulesStunda un lietojot tēmturi #PasaulesStunda. Padziļinātākai klimata izglītības izpētei ieteicams iepazīties ar biedrības “Zaļā Brīvība” izstrādāto metodisko materiālu “Klimata taisnīgums”, kas ir pieejams šeit.

Pasaules lielākā mācību stunda katru gadu simboliski iezīmē dienu – 25.septembri, kad ANO valstis kopīgi apņēmās sasniegt 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Stundas mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar globālajiem mērķiem un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā un īstenošanā.

Akciju Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp Latvijas platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.

Plašāka informācija par akciju atrodama starptautiskajā vietnē: http://worldslargestlesson.globalgoals.org.

2021. gadā aprit trīsdesmit gadi, kopš Latvija pievienojusies starptautiskajām organizācijām – ANO un UNESCO –, kuru darbība vērsta uz miera un drošības nodrošināšanu pasaulē un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanu, veicinot starpvalstu sadarbību šo mērķu sasniegšanā.