Izglītība
Publicitātes attēls.

Katru gadu rudenī vairāk nekā simts pasaules valstīs norisinās starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”. Šogad izglītības iestādes ir aicinātas pievērsties datu pētniecībai un faktu analīzei, lai nostiprinātu skolēnu datu pratības prasmes un vienlaikus pievērstos izglītības pieejamības tēmai.   

“Mācot skolēniem to, kā atlasīt un strādāt ar datiem, skolotāji var palīdzēt viņiem kļūt par faktu meistariem – sākt mērķtiecīgi izmantot pieejamo informāciju. Šajā stundā skolēni pilnveidos datu pratību – mūsdienu pasaulē ļoti būtisku prasmi –, iegrimstot izglītības datu pasaulē, un pētīs, kā Covid-19 pandēmija ietekmēja dažādus pasaules reģionus un to iedzīvotāju iespējas mācīties,” uzsver UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa-Sarma.

Lai piedalītos starptautiskajā izglītības akcijā, ikviens skolotājs laikā no 13. septembra līdz 31. oktobrim ir aicināts kopīgi ar skolēniem īstenot datu pratībai veltītu mācību stundu, apgūstot datu iegūšanas, grupēšanas, vizualizācijas un interpretācijas prasmes. Stundā izskanējušās atziņas, tapušās vizualizācijas, infografikas vai citus materiālus, kā arī pieredzes stāstus dalībnieki ir aicināti ievietot Pasaules lielākās mācību stundas Facebook lapā, skolas Facebook kontā vai arī privātā kontā, atzīmējot @PasaulesStunda un lietojot tēmturi #PasaulesStunda.

Pasaules lielākās mācību stundas plāns lejuplādējams ŠEIT.

Informācijpratības prasmju nostiprināšanai UNESCO Latvijas Nacionālā komisija mudina izmantot arī  mācību materiālu vidusskolēniem “Fake ≠ Fact”, kas pieejams ŠEIT.

Pasaules lielākā mācību stunda katru gadu simboliski iezīmē dienu – 25. septembri, kad ANO valstis kopīgi apņēmās sasniegt 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Stundas mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar globālajiem mērķiem un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā un īstenošanā.

Starptautisko kampaņu ik gadu rīko Project Everyone, to atbalsta UNESCO, UNICEF un citas starptautiskas organizācijas. Akciju Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.

Plašāka informācija par akciju atrodama starptautiskajā vietnē ŠEIT.