Zinātne
Foto - (c) Aivars Liepiņš, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2013
Foto - (c) Aivars Liepiņš, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2013

Š.g. 25. un 26. novembrī Parīzē, Francijā noritēs sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju, UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma politikas un tiesību katedru, rīkota starptautiska zinātniskā konference par pētnieku lomu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. Konferenci rīko Politikas sociālo zinātņu institūts Francijā (Institut des sciences sociales du politique, ISP) un Francijas Kultūras ministrija, un tā ir turpinājums pētniecības programmai "Osmoze".

Konferencē piedalīsies pētnieki no Apvienotās Karalistes, Beļģijas, Francijas, Igaunijas, Irānas, Itālijas, Latvijas, Šveices un Vācijas, pievēršoties jautājumiem, kas skar UNESCO 2003. gada Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un pētnieku iesaisti tās īstenošanā. No Latvijas konferencē piedalīsies Dr. Dace Bula, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece, Kultūras, sabiedrības un vides pētījumu nodaļas vadītāja, un Dr. Anita Vaivade, Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma politikas un tiesību katedras vadītāja.

Konference norit ar Starptautiskās kultūras mantojuma un mākslas tiesību pētniecības biedrības (ISCHAL), Starptautiskās etnoloģijas un folkloras biedrības (SIEF) un UNESCO Francijas Nacionālās komisijas patronāžu un ar Francijas-Latvijas zinātniskās sadarbības programmas "Osmoze" finansiālu atbalstu.

Konferences programma (franču valodā): https://isp.cnrs.fr/?p=6679.