Zināšanu sabiedrība
Publicitātes attēls

Visā pasaulē no š.g. 24. oktobra līdz 31. oktobrim norisinās jau divpadsmitā UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa (Global media and information literacy week), kuras tēma šogad ir mediju un informācijas pratība digitālajā telpā, kā arī kolektīvā globālā darba kārtība.

Lai mazinātu dezinformācijas radītos riskus un veicinātu kritisku un atbildīgu attieksmi pret publiskajā telpā pieejamo informāciju, Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi konkursu uz valsts pārvaldes uzdevuma – senioru medijpratības sekmēšana – veikšanu.

KM jau informējusi arī par aktivitātēm skolu jauniešu medijpratības sekmēšanā – KM sadarbībā ar Latvijas Universitāti, iesaistoties arī Vidzemes Augstskolas macībspēkiem, īsteno medijpratības veicināšanas projektu “Medijpratības nodarbības Latvijas izglītības iestādēs,” kura ietvaros līdz 2024. gada maijam pētnieki vadīs medijpratības nodarbības 80 Latvijas skolās.

UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas ietvaros Baltijas Mediju izcilības centrs (BMIC) sadarbībā ar Kultūras ministriju, Valsts kanceleju, Aktīvo iedzīvotāju fondu, Rīgas Juridisko augstskolu, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Google rīko pasākumu "Medijpratības diena: kāpēc mācīt un mācīties?" Pasākums notiks 26. oktobrī, tā mērķis ir veicināt diskusijas, sarunas un dialogu par medijpratības mācīšanas nozīmību jauniešiem un piedāvās skolotājiem, jaunsardzes instruktoriem un citiem jaunatnes darbiniekiem praktiskas metodes medijpratības mācīšanai.

Nedēļas norišu KALENDĀRS Latvijā

Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas mērķis ir veicināt medijpratības un informācijpratības attīstību, lai uzlabotu cilvēku kritiskās domāšanas prasmes informācijas, mediju un tehnoloģiju jautājumos, kā arī sekmēt pilsonisko līdzdalību, pašizpausmi, ekonomisko attīstību un cīņu ar dezinformāciju. To jau divpadsmito gadu rīko UNESCO sadarbībā ar Pasaules Aliansi sadarbībai medijpratības un informācijpratības jomā, Apvienoto Nāciju Organizācijas Civilizāciju Aliansi un Medijpratības un informācijpratības un starpkultūru dialoga universitāšu tīklu.