Publicitātes attēls.

Trešdien, 22. februārī, norisinājās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (UNESCO LNK) Asamblejas sēde, atskatoties uz 2022. gadā paveikto un iepazīstoties ar iecerēm 2023.gadam, īstenojot UNESCO LNK darbības stratēģiju.

Sēdes laikā tika apstiprināts UNESCO LNK 2022. gada darbības pārskats un 2023. gada darba plāns, kā arī izskatīti jautājumi, kas saistīti ar UNESCO darbības aktualitātēm, ANO Starptautisko pirmiedzīvotāju valodu desmitgadi (2022-2023) un Lībiešu mantojuma gadu (2023).

Sēdes laikā tika apstiprinātas izmaiņas UNESCO LNK Asamblejas sastāvā, pievienojoties trīs jauniem pārstāvjiem, tostarp izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai, kura pildīs arī UNESCO LNK viceprezidentes amatu, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājai Agitai Zariņai-Stūrei un Latvijas Jaunatnes padomes prezidentei Annai Norvelei.

Sanāksmes noslēgumā sēdes dalībnieki tika informēti par akciju “Apvidvārdu talka”, kas veltīta valodnieka Jāņa Endzelīna 150. gadadienai, un par UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 20. gadadienu.

UNESCO LNK augstākā lēmējinstitūcija ir tās Asambleja, kuras sastāvā darbojas 20 dažādu gan valsts institūciju, gan nevalstiskā sektora jomu pārstāvji. UNESCO LNK administratīvo darbu vada ģenerālsekretārs.