Foto: UNESCO arhīvs

Piektdien, 25. februārī, norisinājās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (UNESCO LNK) Asamblejas sēde, ne vien atskatoties uz 2021. gadā paveikto un iepazīstoties ar iecerēm 2022. gadam, bet arī atgādinot UNESCO pārliecību, ka miers ir visas pasaules savstarpējā atbildība.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas dalībnieki pieņēma paziņojumu par Krievijas militārās agresijas nosodījumu, Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

„Šobrīd pasaule atkal ir situācijā, kad ikvienam ir jāiestājas par miera ideju un jāvēršas pret agresiju, kas apdraud cilvēces pamatvērtības – brīvību un neatkarību. UNESCO konstitūcijā ir teikts, ka gan karš, gan miers sākas cilvēku prātos,” uzsver UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

Sēdes laikā tika apstiprināts UNESCO LNK 2021. gada darbības pārskats un 2022. gada darba plāns, kā arī izskatīti jautājumi, kas saistīti ar UNESCO Ģenerālās konferences 41. sesijas (2021. gada 9.- 24. novembris) norisi un Latvijas delegācijas dalību.

Sēdes dalībnieki tika iepazīstināti ar UNESCO Līdzdalības programmu 2022.-2023. gadam un Latvijas sagatavotajiem pieteikumiem: “Kultūras iedzīvināšana: kultūrpratība mantojuma saglabāšanai un izmantošanai digitālajā laikmetā” un par pieteikumu “Muzeji, bibliotēkas un Ilgtspējīgas attīstības mērķi: kopēju pieeju pielāgošana lokālā mērogā”.

Sanāksmes noslēgumā sēdes dalībnieki tika informēti par kultūras mantojuma izzināšanas akciju “Apvidvārdu talka”, kas veltīta valodnieka Jāņa Endzelīna 150.gadadienai, par ANO Pirmiedzīvotāju valodu desmitgades (2022.-2023.) atklāšanu un par UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” 30. gadadienu.

UNESCO LNK augstākā lēmējinstitūcija ir tās Asambleja, kuras sastāvā darbojas 20 dažādu gan valsts institūciju, gan nevalstiskā sektora jomu pārstāvji. UNESCO LNK administratīvo darbu vada ģenerālsekretārs.