UNESCO Latvijā 30 gadi

Ceturtdien, 3. jūnijā, norisinājās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (UNESCO LNK) Asamblejas sēde, kurā tiks spriests par Latvijas pārstāvniecību starptautiskā līmenī un citām starptautiskām aktualitātēm. Sēdes laikā uz vēl vienu pilnvaru termiņu UNESCO LNK ģenerālsekretāres amatā tika apstiprināta Baiba Moļņika.

Sēdes laikā tika skatīti jautājumi, kas saistīti ar Latvijas pārstāvniecību starptautiskā līmenī. Asamblejas sēdes dalībnieki uzklausīja ziņojumu par Latvijas pārstāves 2005. gada Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu starpvaldību komitejā Rūtas Muktupāvelas paveikto četros gados, kā arī lēma par Latvijas kandidēšanu uz vēl vienu starpvaldību institūciju – Starpvaldību bioētikas komiteju.

Rūta Muktupāvela atzina, ka kultūra savā izpausmju dažādībā spēcīgi ietekmē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. 2005. gada Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu un darbs pie tās īstenošanas veido padziļinātu priekšstatu par kultūru kā ilgtspējas virzītājspēku, palīdz saskatīt kultūras nozīmi ekonomiskajā, pilsoniskajā un sociālajā jomā. Piedaloties Komitejas darbā, Latvija varēja apliecināt savu kultūras kapacitāti un daudzveidīgās radošuma manifestācijas formas un parādīt, kā Latvija risina dažādus izaicinājumus kultūras izpausmju jomā.

Tāpat tika spriests par aktualitātēm UNESCO Izpildpadomes kārtējā sesijā un par  gatavošanos UNESCO Ģenerālās konferences 41. sesijai, kas norisināsies šī gada novembrī.

Asambleja piešķīra UNESCO LNK patronāžu FISOM jauniešu atbalsta fonda projektam „Ēdienu kultūra un to izcelsmes apguve”, kura ietvaros Latvijas jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem no sociālā riska grupām sadarbībā ar Latvijā zināmiem pavāriem apgūs teorētiskās un praktiskās zināšanas par dažādu valstu tradicionālajiem ēdieniem un to saistību ar attiecīgās valsts kultūrvēsturisko mantojumu.

Sanāksmes noslēgumā Asambleja lēma par Baibas Moļņikas pilnvaru termiņa pagarināšanu UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra amatā vēl uz pieciem gadiem saskaņā ar UNESCO LNK likuma 8. pantu.

Asambleja ir UNESCO LNK augstākā lēmējinstitūcija, kas sanāk kopā vismaz divas reizes gadā. Savukārt UNESCO LNK administratīvo darbu vada ģenerālsekretārs.

2021. gadā aprit trīsdesmit gadi, kopš Latvija pievienojusies starptautiskajām organizācijām – ANO un UNESCO –, kuru darbība vērsta uz miera un drošības nodrošināšanu pasaulē un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanu, veicinot starpvalstu sadarbību šo mērķu sasniegšanā.