Trešdien, 24. februārī, norisinājās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (UNESCO LNK) Asamblejas sēde, atskatoties uz 2020. gadā paveikto un iepazīstoties ar iecerēm 2021. gadam, kas ir Latvijas pievienošanās UNESCO un ANO 30. gadadienas gads.

Sēdes laikā tika apstiprināts UNESCO LNK 2020. gada pārskats un 2021. gada plāns, kā arī darba kārtībā iekļauti jautājumi, kas saistīti ar UNESCO Pasaules mantojuma programmu. Tika pārspriesta UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas Nacionālajā sarakstā iekļauto nomināciju „Grobiņas arheoloģiskais ansamblis” un „Kuldīga (Goldingen in Courland)” pārvaldība iepriekšējos piecos gados, kas ir vainagojusies ar šo Latvijas mantojuma vērtību pieteikšanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.

Balstoties uz ekspertu izvērtējumu tika lemts par pieteikto nomināciju „Rundāles pils apbūves ansamblis ar dārzu un meža parku” (iesniedzējs – Rundāles pils muzejs) un „Āraišu kultūrvēsturiskās ainavas apvidus” (iesniedzējs – Amatas novada pašvaldība)  iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. UNESCO LNK Asambleja, pamatojoties uz ekspertu izvērtējumu, pieņēma lēmumu iekļaut Rundāles pils apbūves ansambli ar dārzu un meža parku UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas Nacionālajā sarakstā, savukārt par Āraišu kultūrvēsturiskās ainavas apvidu lēma, ka iesniegtais pieteikums ir pārstrādājams un pilnveidotā kvalitātē, iesniedzams atkārtoti nākotnē. Tikai UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā iekļautās mantojuma vietas potenciāli var tikt nominētas iekļaušanai starptautiskajā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Sanāksmes noslēgumā sēdes dalībnieki iepazinās ar UNESCO aktivitātēm mākslīgā intelekta jautājumos un uzklausīja Latvijas eksperti, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pētnieci Irēnu Ņesterovu, kura darbojas starptautiskajā ekspertu grupā par UNESCO Ieteikuma par mākslīgā intelekta ētikas izstrādi.

Asambleja ir UNESCO LNK augstākā institūcija, kas sanāk kopā vismaz divas reizes gadā. Savukārt komisijas ikdienas darbu organizē UNESCO LNK ģenerālsekretārs.

2021. gadā aprit trīsdesmit gadi, kopš Latvija pievienojusies starptautiskajām organizācijām – ANO un UNESCO –, kuru darbība vērsta uz miera un drošības nodrošināšanu pasaulē un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanu, veicinot starpvalstu sadarbību šo mērķu sasniegšanā.