Izglītība Zinātne
Attēls

29. janvārī ROSiE projekts sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un UNESCO Nacionālo komisiju organizē semināru par atbildīgām atvērtās zinātnes praksēm. Seminārs notiks Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, un tajā aicināti piedalīties zinātnieki, datu speciālisti, bibliotekāri, amatierzinātnes aktīvisti u. c. atvērtās zinātnes interesenti.

Seminārā būs iekļautas uzstāšanas un diskusijas par šādām tēmām:  

  • Izglītības un zinātnes ministrijas aktualitātes atvērtās zinātnes jomā Latvijā;
  • UNESCO Rekomendācija par atvērto zinātni un atvērtās zinātnes jomas starptautiskās aktualitātes;
  • Apvāršņa programmas projekta “Atbildīga atvērtā zinātne Eiropā” (ROSiE) rezultāti – vadlīnijas, mācību materiāli un galvenie secinājumi;
  • labās prakses piemēri un pieredzes stāsti no Somijas datu stjuartu programmas un Apvāršņa programmas projekta Skills4EOSC;
  • dalībnieku diskusiju darbnīcas par vajadzībām, izaicinājumiem un pieredzi atbildīgas atvērtās zinātnes īstenošanā.

Atvērtās zinātnes mērķis ir nodrošināt brīvu piekļuvi zinātniskām zināšanām un pētniecības infrastruktūrām, kā arī veicināt sabiedrības iesaisti un dialogu ar citām zināšanu sistēmām. 2021. gadā UNESCO pieņemtajā Rekomendācijā par atvērto zinātni ir definētas atvērtās zinātnes vērtības – kvalitāte un integritāte, kopējs labums, taisnīgums un godīgums, daudzveidība un iekļautība.

“Atvērtā zinātne sniedz jaunas iespējas, bet vienlaikus rada arī jaunus izaicinājumus, kas ir saistīti ar tās praktisko īstenošanu, tai skaitā jaunas problēmas pētniecības ētikas jomā, piemēram, par pētījuma dalībnieku privātuma aizsardzību, atbildīgu atvērto datu sagatavošanu un izmantošanu, ētikas principu īstenošanu amatierzinātnes projektos. Būtiski ir arī jautājumi par infrastruktūru un nepieciešamā atbalsta pieejamību. Tādēļ Latvijas atvērtās zinātnes stratēģija paredz veicināt atvērtās zinātnes principu ieviešanu zinātniskajās institūcijās, izveidot vienotu augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu centru, pētniecības datu repozitorija tīklu un datu kuratoru programmu,” sacīja LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošā pētniece Dr. sc. soc. Signe Mežinska.

Par projektu ROSiE
LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts kopš 2021. gada piedalās Apvāršņa 2020 projekta ROSiE īstenošanā. Šī projekta mērķis izstrādāt praktiskus instrumentus (vadlīnijas, mācību materiālus u. tml.),  lai nodrošinātu pētniecības ētikas principu īstenošanu atvērtās zinātnes ietvarā. Institūta darba grupa asoc. prof. Signes Mežinskas vadībā īsteno projekta darba pakotni, kas izstrādā mācību materiālus par atbildīgu atvērto zinātni dažādās zinātņu nozarēs.

Semināram var reģistrēties līdz 15. janvārim.