Izglītība
Publicitātes attēls

Mudinot apgūt datpratību un pilnveidot savas informācijpratības prasmes, Latvijā noslēgusies starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda 2023”, kas aizvadīta vairāk nekā simts pasaules valstīs. Šogad izglītības iestāžu audzēkņi bija aicināti pievērsties ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanai un kļūt par faktu meistariem. 

“Šogad akcijas dalībnieku sniegumā novērojama izteikta daudzveidība Ilgtspējīgas attīstības mērķu faktu, statistikas un veikumu izpētē. Sākot no pašiem mazākajiem 1. klases skolēniem, kuri rudenī tik tikko uzsāka skolas gaitas, līdz vecāko klašu jauniešiem, skolēni darbojušies gan klasēs, gan ārpus skolas, veidojuši simulācijas, apritīgi izmantojuši materiālus, kā arī izmantojuši tehnoloģijas, iedvesmojot vienam otru,” raksturojot šī gada dalībnieku sagatavotās mācību stundas, stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Elīna Bērziņa.

Šogad sešpadsmit skolās dažādās Latvijas vietās – Kuldīgā, Priekulē, Jūrmalā, Rīgā, Brocēnos, Saldū, Vecumniekos, Limbažos, Cēsīs, Jēkabpilī, Riebiņos, Rēzeknē, Daugavpilī – Pasaules lielākajā mācību stundā ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanai un kļūšanai par faktu meistariem pievērsās kopumā 32 klases, tostarp UNESCO Asociēto skolu tīkla dalībskolu pārstāvji.

Kā norāda Brocēnu vidusskolas skolas skolotāja Daiga Barančane: “Pasaules lielākā mācību stunda veicina starpdisciplinaritāti izglītības procesā, attīsta visas caurviju prasmes, veicina pedagogu sadarbību, kā arī skolēniem paver plašāku skatu uz globālām problēmām, veicinot pilsonisko līdzdalību.”

Pasaules lielākās mācību stundas plāni ir atrodami un lejuplādējami šeit: https://www.unesco.lv/lv/pasaules-lielaka-macibu-stunda.

Pasaules lielākā mācību stunda katru gadu simboliski iezīmē dienu – 25. septembri, kad ANO valstis kopīgi apņēmās sasniegt 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Stundas mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar globālajiem mērķiem un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā un īstenošanā. Pasaules lielākajā mācību stundā ik gadu tiek padziļināti aplūkota kāda no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos izceltajām pasaules problēmām, kurām kopīgi tiek meklēti risinājumi.

Starptautisko kampaņu ik gadu rīko “Project Everyone”, to atbalsta UNESCO, UNICEF un citas starptautiskas organizācijas. Akciju Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.

Plašāka informācija par akciju atrodama starptautiskajā vietnē: http://worldslargestlesson.globalgoals.org.