Izglītība
Foto: (c) Pixabay.com

Ceturtdien, 24. novembrī, norisināsies UNESCO asociēto skolu tīkla seminārs “Vide, kas māca, iedvesmo un ceļ!”, ko rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un izglītības uzņēmumu “Lielvārds".

“Izglītības vidi, kurā mācām un mācāmies, veidojam mēs paši. Taču vienlīdz nozīmīga ir skolas mijiedarbība ar apkārtējo vidi, kopienu, citām valsts, pašvaldību un nevalstiskām institūcijām. Tas ir īpaši būtiski, runājot par izglītību ilgtspējīgai attīstībai, kas mudina uz plašāku skatījumu uz izglītības mērķiem, pieejām, un tāpat kā jaunākais UNESCO ziņojums par izglītības nākotni aicina sargāt skolu kā unikālu mācību vidi, kam ir centrālā loma kopienas attīstībā,” uzsver UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa-Sarma. “Šajā seminārā runāsim par izglītības vidi šī jēdziena plašākajā izpratnē – no dabas, kas iedvesmo radošai pašizpausmei, līdz padomiem skolas vides veidošanā, kas sekmē ilgtspējīgu domāšanu un rīcību. Semināra norises vieta – izglītības uzņēmuma “Lielvārds” birojs – ļaus uzzināt vairāk par holistisku pieeju tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā.”

Semināra dalībniekus uzrunās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un izglītības uzņēmuma “Lielvārds” valdes priekšsedētājs Andris Gribusts. Pēc ievadvārdiem norisināsies radošā darbnīca ar Vitu Brakovsku, bet turpinājumā būs iespēja dzirdēt trīs tematiskus iedvesmas stāstus: teātra kritiķe un Latvijas Universitātes teātra zinātnes doktorante Kitija Balcare stāstīs par tēmu “Ekoteātris un pedagoģija. Kā runāt ar skolēniem par dabu teātra valodā?”, LAPAS projektu koordinatore Ilze Seipule runās par tēmu “Iedvesmojošas partnerības ilgtspējīgai attīstībai”, savukārt Latvijas Mākslas akadēmijas profesore un dizaina vizionāre Barbara Ābele vēstīs par tēmu “llgtspējas klātbūtne vienkāršās ikdienas lietās un vēsturiskajā mantojumā”. Semināra laikā norisināsies arī atskats uz šī gada Pasaules lielākās mācību stundas norisi.

Semināra noslēgumā kopā ar skolotājiem no visas Latvijas tiks veikta labās prakses kartēšana, apkopojot veiksmīgākos pieredzes stāstus, kuros, sadarbojoties ar valsts, pašvaldību vai nevalstiskām organizācijām, kā arī iesaistoties nacionālos vai starptautiskos projektos un akcijās, ir veicināta izpratne par ilgtspējīgu attīstību.

Seminārs, kas norisināsies klātienē Rīgā, K. Valdemāra ielā 21, no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00, paredzēts UNESCO asociēto skolu tīkla skolotājiem un skolu pārstāvjiem.

Reģistrācija šeit: https://forms.gle/BuvF9rFenMu3bZQG6.