Kultūra
Publicitātes foto

2023. gada 27. septembrī tiešsaistē notika konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana muzejos un bibliotēkās II”, kuru organizēja Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Bibliotekāru biedrība un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ar UNESCO Līdzdalības programmas un British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu.

Konference izcēla muzejus un bibliotēkas kā kopienu centrus, kur sadarbība, pieejamība un dažādu aktivitāšu īstenošana norit, skatoties caur ilgtspējīgas attīstības mērķu prizmu ne tikai lokālā, bet arī plašākā mērogā. Pārstāvji no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Moldovas un Gruzijas atklāja jaunākās tendences un veiksmīgākos projektus, kuros muzeji un bibliotēkas strādā ar plašu ilgtspējīgas attīstības tēmu spektru, ietverot vides degradēšanas un klimata pārmaiņu, sociālās nevienlīdzības mazināšanu un kopienu noturību.

Gruzijas Bibliotēku biedrības projekts “Zaļā bibliotēka”, Klaipēdas Jūras muzeja jūras dzīvnieku rehabilitācijas centrs un izglītības programmas, Igaunijas muzeju biedrības izstrādātais “Ilgtspējīga muzeja” sertifikāts parādīja, kā bibliotēka var kļūt par iniciatoru degradētas pilsētvides apzaļumošanā, iesaistot kopienas pārstāvjus, savukārt muzejs var brīdināt par Baltijas jūras piesārņotību un iespējamām sekām un pats kļūt par ilgtspējīgas darbības paraugu. Lietuvas Audio-sensorā bibliotēka un Cēsu novada muzeju projekts “Nosūtījums uz muzeju” apliecināja bibliotēku un muzeju gatavību iesaistīties veselības, nevienlīdzības un vientulības risku mazināšanā. Savukārt Moldovas Bibliotēku biedrības atbalsts Ukrainas bēgļiem un Latvijas Nacionālās bibliotēkas ilggadējās medijpratības apmācības bibliotekāriem izcēla bibliotēku unikālās iespējas stiprināt kopienu noturību politiski sarežģītos apstākļos. Igaunijas Bibliotekāru biedrības kampaņas Ilgtspējīgas attīstības mērķu atbalstam ir lielisks piemērs, kā Globālos mērķus iespējams skaidrot plašākai sabiedrībai.

Pēc konferences Lielbritānijas vēstniecībā Rīgā norisinājās Ilgtspējīgas attīstības mērķu eksperta kultūras jomā Henrija Makgī (Henry McGhie) meistarklase, kuras laikā partneri turpināja darbu pie topošās rokasgrāmatas “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana muzejos un bibliotēkās”. Rokasgrāmatas atklāšana plānota šī gada novembrī. Pēc meistarklases partneri piedalījās pieņemšanā pie Lielbritānijas vēstnieka Latvijā Pola Bramela (Paul Brummell).

Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja Zane Grīnvalde: “Konferencē iepazinām lieliskus piemērus un pieredzes stāstus, kas atkārtoti apliecināja atmiņas institūciju darbinieku ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā. Muzejiem un bibliotēkām ir liela loma kā vietējā kopienā, tā plašākā mērogā. Kopā ar partneriem turpināsim iesāktās un veidosim jaunas iniciatīvas, nākotnē piedāvājot dažādas aktivitātes un mācīšanās iespējas, iedvesmojot muzeju un bibliotekāru profesionāļus jauniem projektiem.”

Latvijas Bibliotekāru biedrības pārstāve Māra Jēkabsone izsaka cerību, ka “konference bija nevis noslēgums, bet pietura. Projekts ne tikai paplašināja sadarbības partneru loku un sniedza jaunu pieredzi, bet arī aizkustināja ar bibliotēku un muzeju veikumu, kura pamatā lielākoties ir spēja ieraudzīt risinājumu un drosme to īstenot. Nākamais mērķis – pēc sekmīgā ģeogrāfiskā paplašinājuma, izvērst arī kultūras sektora jomu paplašinājumu, lai bibliotēkām un muzejiem ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā pievienotos arī arhīvi un galerijas.”

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika uzsver, ka “cilvēki visā pasaulē šobrīd saskaras ar globāliem izaicinājumiem un, stājoties tiem pretī, nav labāka risinājuma par plašām partnerībām; konference vēlreiz apliecināja, ka atmiņas institūcijas spēj identificēt gan vides, gan sociālās jomas, gan ekonomiskas problēmas un piedāvāt tām inovatīvus risinājumus”.

Nozīmīgu atbalstu konferences tapšanā un norisē sniedza arī British Council pārstāvniecības Latvijā komanda. Organizācijas kopienu attīstības konsultante Kristīne Ļeontjeva, kura bija viena no konferences dalībniecēm, uzsver: “Muzeju un bibliotēku darbiniekiem ir iespēja ieņemt būtisku lomu ilgtspējīgu sociālu pārmaiņu īstenošanā vietējās kopienās – būt pārmaiņu vēstnešiem un viedokļu līderiem, kas ienes jaunas idejas, izglīto un aktivizē iedzīvotājus. Muzeji un bibliotēkas var būt kopienas centri, kur iedzīvotāji satiekas, veido dialogu un gūst ierosmes, lai iesaistītos vietējās sabiedrības dzīvē, apzinātu izaicinājumus un iespējas savā kopienā, kā arī īstenotu iniciatīvas, kas uzlabo viņu dzīves vidi un stiprina piederības sajūtu tai.” 

26. un 28. septembrī konferences viesiem bija iespēja klātienē iepazīties ar Latvijas muzeju un bibliotēku jaunākajām iniciatīvām darbā ar dažādiem ilgtspējas aspektiem, tiekoties ar kolēģiem Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Žaņa Lipkes memoriālā, Valmieras Integrētajā bibliotēkā, Valmieras muzejā, Eduarda Veidenbauma muzejā “Kalāči” un Valmieras novada domē.  

Konference notika projekta “Muzeji, bibliotēkas un Ilgtspējīgas attīstības mērķi: kopēju pieeju pielāgošana lokālā mērogā” ietvaros, kas tiek īstenots ar UNESCO Līdzdalības programmas atbalstu.

Konferenci tiešsaistē līdz šim kopumā skatījušies vairāk kā 900 interesenti, tās ieraksts pieejams ikvienam Latvijas Muzeju biedrības Facebook.com lapā un Youtube.com kanālā