Izglītība Zinātne

Pasaules filozofijas dienā, 19. novembrī, atsaucoties starptautiskajam aicinājumam uz pārdomām par pandēmijas radīto krīzi un tās pārvarēšanu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ikvienu, bet jo īpaši skolēnus un skolotājus, noklausīties tīmekļlekciju par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, uzsverot, ka ar krīzēm saskaramies kā cilvēku veidotajā, tā dabas pasaulē, un sabiedrībai risinājumi jāmeklē kopā.

Lekciju “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts kā platforma sabiedrības iesaistei zinātnes attīstībā” vada Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta UNESCO katedras “Biosfēra un cilvēks” pārstāve Mg. oec. Anda Arkliņa. Lekcijā Anda Arkliņa skaidro gan biosfēras jēdzienu, gan nozīmīgākos biosfēras apdraudējumus, stāsta par biosfēras rezervātu būtību, iepazīstina ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu un UNESCO katedru “Biosfēra un cilvēks” Vidzemes Augstskolā, kā arī izceļ tās sabiedrības iesaistes iespējas un risinājumus, kas palīdz veikt sabiedrisko monitoringu un darīt vērtīgus darbus dabas labā ikvienam interesenta. Lekcija ir daļa no lekciju cikla, kas veltīts Pasaules zinātnes dienai mieram un attīstībai. Lekcija klausāma šeit: https://www.youtube.com/watch?v=70rRhBXjIyU&feature=youtu.be.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Universitātes un Vidzemes Augstskolas ekspertiem novembrī aicina ikvienu klausīties videolekcijas par šobrīd aktuāliem zinātnes izaicinājumiem bioētikas, lielo datu izmantošanas un biosfēras ilgtspējas jomās.

Lekciju ciklu atklāja Dr. sc. soc. Signes Mežinskas lekcija “Covid-19 un ētika”, kurā skolotāji un skolēni var uzzināt, kādus jaunus aspektus diskusijās par ētiku ir pavērusi Covid-19 pandēmija.

Video tiek publicēti ik nedēļu UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Youtube vietnē: https://ej.uz/UNESCO_zinatnes_lekcijas.

Nākamā lekcija paredzēta par lielo datu problemātiku un ar tiem saistītajiem ētikas jautājumiem.