Izglītība

No 2021. gada 1. septembra līdz  2021.gada 1. novembrim Latvijas pilsētas aicinātas pieteikt dalību UNESCO Izglītības pilsētu tīklā.

UNESCO Globālais izglītības pilsētu tīkls (UNESCO Global Network of Learning Cities) ir uz politiku orientēts starptautisks tīkls, kas apvieno 200 UNESCO dalībvalstu pilsētas, kas apņēmušās īstenot mūžizglītību. UNESCO Izglītības pilsētu tīkla misija ir atbalstīt un paātrināt mūžizglītības praksi pasaules kopienās, veicinot politisko dialogu un vienaudžu mācīšanos starp dalībvalstu pilsētām.

Kas var pieteikties?

Valsts vai pašvaldības organizācijas, kas atrodas UNESCO dalībvalstī un vēlas īstenot Izglītības pilsētas koncepciju. Pieteikumu var iesniegt tikai pēc tam, kad pilsētas vadība to ir oficiāli apstiprinājusi.

Dalībnieks ir pati pilsēta, ko pārstāv mērs un/vai persona, kas oficiāli apstiprināta kā pilsētas pārstāvis. Visi apstiprinātie pārstāvji darbojas kā pilsētas delegāti.

Lai kļūtu par UNESCO Izglītības pilsētu:

1) Jāiepazīstas ar UNESCO Izglītības pilsētu tīkla konceptu: https://uil.unesco.org/sites/default/files/doc/lifelong-learning/cities/Membership/en_gnlc_membership_concept_note.pdf

2) Jāapņemas sekot UNESCO Izglītības pilsētu tīkla vadlīnijām: http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/learning-cities/en-unesco-global-network-of-learning-cities-guiding-documents.pdf

3) Jāaizpilda pieteikuma anketa, kas ir pievienota pielikumā.

4) Anketa jānosūta UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai (office@unesco.lv), kopija starptautiskajam UNESCO Izglītības pilsētu tīklam (learningcities@unesco.org).

Plašāk par UNESCO Izglītības pilsētu tīklu var uzzināt šeit: http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities

Pieteikties UNESCO Izglītības pilsētu tīklam var no 2021. gada 1. septembra līdz 1. novembrim.

Jaunie UNESCO Izglītības pilsētu tīkla dalībnieki tiks paziņoti 2022. gada 28. februārī.