Izglītība
Foto: (c) Pixabay.com

No 3. marta līdz 5. martam Dānijā, Kopenhāgenā notika UNESCO Ilgtspējīgās attīstības tīkla  (UNESCO Network for Sustainable Development) organizētā starptautiskā konference UNESCO Baltijas Jūras projekta skolām, kurā piedalījās dalībnieki no dažādām valstīm: Polijas, Igaunijas, Vācijas, Dānijas, Somijas u.c. Konferencē piedalījās arī Latvijas pārstāvji: Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāja Baiba Bikše un 10. klases skolēns Andrievs Ruks, kā arī UNESCO Asociēto skolu projekta koordinatore Latvijā Alise Oļesika.

Konference notika ar mērķi stiprināt starptautiskā UNESCO Baltijas jūras projekta tīkla ilgtspējīgu pārrobežu sadarbību. Šo divu dienu laikā konferences dalībnieki uzklausīja ekspertus un dalījās viedoklī par klimata pārmaiņu jautājumiem, piemēram, pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī sprieda par veidiem, kā veiksmīgāk iesaistīt jauniešus UNESCO sadarbības tīklos.

“Tieši šķietami tādas mazās ikdienas lietas kā draudzība un citu kultūru pieredzes izzināšana mums palīdz tikt galā ar aktuāliem pasaules izaicinājumiem. Ir svarīgi, ka esam kopā un stiprinām viens otru šajos grūtajos laikos,” pauda Valmieras Valsts ģimnāzijas 10. klases skolēns Andrievs Ruks.

Jauniešu diskusijās izskanēja dažādi viedokļi un vēlmes UNESCO tīkla stiprināšanai, piemēram, studenti atzina par nozīmīgu globālās pilsoniskās izglītības apguvi skolās, iesaistot jauniešus skolas lēmumu pieņemšanas procesos, tādā veidā iedvesmojot viņus rīcībai, kā arī tika izklāstīta  Vācijas un Dānijas skolotāju un jauniešu pieredze, rīkojot iniciatīvu “Youth Ambassadors”, kur skolēni brīvprātīgi kļūst par UNESCO vēstniekiem savās skolās, īstenojot vienaudžu mācīšanos un popularizējot UNESCO aktivitātes jauniešu vidū.

UNESCO Baltijas jūras projekts (BSP) ir starptautisks UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolu (ASP) tīkls, kas strādā kopā, lai veidotu ilgtspējīgu nākotni un īstenotu Apvienoto Nāciju Organizācijas Programmā 2030 noteiktos ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM). Šī projekta galvenais uzdevums ir veicināt studentu izpratni par vides problēmām Baltijas jūras reģionā - par cilvēka un dabas savstarpējās atkarības zinātniskajiem, sociālajiem un kultūras aspektiem, izzinot dzīvo kultūras mantojumu Baltijas jūras valstīs.

UNESCO Baltijas jūras projektā piedalās 11 skolas no visas Latvijas: Aizputes Vidusskola, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Babītes vidusskola, Liepupes pamatskola, Ogresgala pamatskola, Rūjienas vidusskola, Salacgrīvas vidusskola, Talsu Valsts ģimnāzija, Valmieras Valsts ģimnāzija, Vecpiebalgas vidusskola un Vecumnieku vidusskola.