Izglītība

Latvijas Jaunatnes padomes dalīborganizāciju pārstāvji  7. septembrī tikās Saulesdārzā praktisko metožu darbnīcā. Darbnīcas laikā tika atklātUNESCO ceļvež"Skolas darbībā: Pilsoniskā līdzdalība pasaules ilgtspējīgai attīstībai", kas ir iztulkoti un izdoti latviešu valodā pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstam.

Darbnīcā tika apskatītas septiņas dažādas metodes, kuras izmantot darbā ar jaunatni, lai vairāk izprastu globālo pilsonisko līdzdalību. Darbnīcā tika apskatītas un praktiski izmēģinātas metodes no UNESCO ceļveža “Skolas darbībā: Pilsoniskā līdzdalība pasaules ilgtspējīgai attīstībai”. Ceļvedis ir noderīgs pavadonis ceļā ikvienam, kas ir pilsoniskās sabiedrības loceklis. Šajā ceļvedī gan jauniešiem, gan jaunatnes darbiniekiem un skolotājiem ir iespēja izprast, kas ir globālais pilsoniskums un ilgtspējīga attīstība un kā izglītība, kas ir UNESCO prioritāte var palīdzēt īstenot globālo pilsoniskumu mūsu mājās, skolā, valstī un visbeidzot – pasaulē.

2021. gadā aprit trīsdesmit gadi, kopš Latvija pievienojusies starptautiskajām organizācijām – ANO un UNESCO, kuru darbība vērsta uz miera un drošības nodrošināšanu pasaulē un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanu, veicinot starpvalstu sadarbību šo mērķu sasniegšanā. Tādēļ pirms dalībnieki devās izmēģināt praktiskās metodes, ievadvārdus dalībniekiem teica UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītājas p.i. Alise Oļesika, kas uzsvēra, ka jaunieši ir svarīgi pārmaiņu aģenti jeb sociālo inovāciju meistari, kam piemīt radošums, potenciāls un spēja panākt pārmaiņas – sev,kopienāmun pārējai pasaulei. Savukārt jauniešu nevalstiskās organizācijas ir kvalitatīvsiesaistes mehānisms, kas palīdz uzņemt pareizu kursu un to noturēt, nezaudējot mundrumu un asumu, kad sastopamies ar dažādiem globālajiem izaicinājumiem.”

Darbnīcas mērķis bija iepazīstināt jaunatnes organizāciju pārstāvjus ar globālā pilsoniskuma izglītību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai konceptiem, praktiski izmēģinot aktivitātes, kas veicina pilsonisko līdzdalību un atbalstu ilgtspējīgai pasaules attīstībai, tādejādi veicinot dalīborganizāciju kapacitāti darbā ar jaunatni un iespēju veicināt jaunatnes organizāciju atpazīstamību. Tika apskatītas tādas metodes kā Kustīgie apļi, Viedokļu skala, Attēlu Karuselis, Iepazīt vienam otru, Filozofijas aplis, Pārskata sagatavošana: ilgtspējas problēmu analīze vietējā kopienā un Ilgtspējīga zvejniecības pārvaldība: simulācijas spēle.

Noslēgumā jaunatnes organizāciju pārstāvji un jaunieši atzina, ka šīs metodes ļoti vienkāršā veidā spēj pastāstīt sarežģītas lietas un liek aizdomāties, ka savstarpēja sadarbība, pareizas ikdienas izvēles un prasme izteikt un aizstāvēt savu viedokli ir vienas no lietām, kas sekmē ilgtspējīgu attīstību.

Darbnīcā piedalījās pārstāvji no organizācijām “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”, Bērnu un jauniešu centrs Dari vari, Latvijas Mazpulki, JASMA, Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija, Active Rainbow, Piedzīvojuma gars, kā arī Kustība Par! Jauniešu nodaļas pārstāvis.