Kultūra
Publicitātes foto

27. februārī Parīzē, UNESCO galvenajā mītnē, darbu sāka UNESCO 2005. gada Konvencijas "Kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzība un veicināšana" Starpvaldību komitejas XVII sesija, kurā Latviju pārstāv Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētāja Rūta Muktupāvela un Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta direktora vietniece Baiba Mūrniece.

Latvija turpinās pievērst starptautiskās sabiedrības uzmanību noziegumiem, kas Krievijas īstenotās karadarbības rezultātā izdarīti pret Ukrainas tautu, tās radošumu un kultūras mantojumu. Vienlaikus atkārtoti apliecināsim savu apņēmību palīdzēt Ukrainas tautai visiem iespējamajiem līdzekļiem, tostarp, un īpaši, UNESCO ietvaros.

Sesijas laikā Latvija ziņos par kultūras lomu un sasniegumiem, virzoties uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, Radošo personu statusa likuma iedzīvināšanu, kultūras pieejamību digitālajā vidē un ar to saistītu autortiesību ievērošanas problemātiku, Valsts pētījumu programmas kultūrā īstenošanu un citiem aktuāliem jautājumiem. 

UNESCO Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu galvenie virzieni ir mākslinieku un radošo personu darba apstākļu un nodarbinātības problēmu risināšana, nevalstisko organizāciju un pilsoniskās sabiedrības iesaiste kultūrpolitikas procesos, labvēlīgas vides veidošana brīvai kultūras preču un pakalpojumu radīšanai un izplatīšanai starptautiski, tajā skaitā radošo industriju attīstībai. 

Konvencijas īstenošanai ir izveidoti divi galvenie pārvaldības instrumenti – Konvencijas dalībvalstu Ģenerālā konference un Starpvaldību komiteja kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai. Komiteja, kuru veido 24 valstis no visām UNESCO reģionālajām grupām, ir atbildīga par UNESCO Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu īstenošanu Ģenerālās konferences starplaikos.

Latvija Starpvaldību komitejā ir ievēlēta jau otro reizi un tajā darbosies līdz 2027. gadam.