Zinātne
Attēls

Kopš 2005. gada katru gadu novembra trešā ceturtdiena pēc UNESCO ierosmes starptautiski atzīmējama kā Pasaules filozofijas diena. Tas darāms, lai izceltu filozofijas mantojuma vērtību cilvēces attīstībā gan kultūru, gan indivīdu līmenī. UNESCO īpaši uzsver filozofijas nozīmi kritiskās domāšanas veicināšanā, lai palīdzētu sabiedrībai, jo īpaši jauniešiem, labāk izprast pasauli un veicinātu iecietību un mieru.  

2023. gadā Pasaules filozofijas diena (World Philosophy Day) norisinās 16. novembrī, kas ir arī Starptautiskā iecietības diena (International Day for Tolerance); kopš 1996. gada iecietības diena atgādina par iecietības garu, bez kura līdzās nespētu pastāvēt atšķirīgas kultūras un nevarētu par nākotnes iecerēm domāt un sapņot visa cilvēce. 

Par godu Pasaules filozofijas dienai 2023. gada 16. novembrī Latvijas Universitātes Filozofijas un ētikas nodaļa rīko pasākumu virkni, kuru centrā ir filozofijas nozīme moderno sabiedrību dzīvē, kā arī mūsdienu pasaules sociāli politiskās situācijas izpratnē un analīzē. 

Ievēstot Pasaules filozofijas dienu, Latvijas Radio 1 pie žurnālista Ginta Grūbes raidījumā “Brīvības bulvāris” 7. novembrī viesojas Latvijas Universitātes Doc. Dr. Elvīra Šimfa. 

16. novembris –  Pasaules filozofijas diena sākas ar Latvijas Universitātes Filozofijas un ētikas nodaļas pārstāvju piedalīšanos LTV1 Rīta Panorāmā, kur viesojas Prof. Dr. Raivis Bičevskis un Doc. Dr. Elvīra Šimfa. 

16. novembra pusdienlaikā Pasaules filozofijas dienu turpina atzīmēt Latvijas Universitātes Filozofijas un ētikas nodaļas doktorandu simpozijā “Draudzība un tolerance starp mūžīgu mieru un pasaules ugunsgrēku”, kas norisināsies no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 un kuram varēs sekot līdzi tiešsaistē LU VFF Facebook kontā. 

16. novembra vakarā Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, biedrība Intelekts un Martina Heidegera biedrība Latvijā piedāvā simpoziju “Esamība kā stihija ir .. iespējamā spēks”, kura gaitā notiks tulkojuma “Pieci raksti par patiesību un “humānismu”” atvēršana Latvijas Universitātes Dabas mājā 702. auditorijā plkst. 18.30. Simpozija programmā – runas un sarunas. 

16. novembra Filozofijas dienas noslēgumā pulksten 19.00 žurnāls "Tvērums" organizē 6. numura atklāšanas notikumu "klusumu, šeit atklāj vidi" kultūrtelpā "1983", Vagonu ielā 21. Iecerēti uzrunu vārdi un autoru lasījumi un stāstījumi, kā arī pasākumam īpaši veidotas īsfilmas seanss. Pēc tam – rosīgās vides baudīšana līdz vēlai nakts stundai.