Izglītība
Attēls

Ceturtdien, 14. decembrī, norisināsies UNESCO Globālā izglītības monitoringa ziņojuma “Tehnoloģijas izglītībā” atklāšanas pasākums Latvijā. Pasākumā notiks ekspertu diskusija, meklējot atbildes uz jautājumu, kā efektīvi izmantot tehnoloģijas izglītības kvalitātes un pieejamības veicināšanā.

“Mums ir jāmāca bērniem dzīvot gan ar tehnoloģijām, gan bez tām – no informācijas pārpilnības ņemt to, kas viņiem nepieciešams, un ignorēt to, kas nav vajadzīgs,” uzsver UNESCO Globālā izglītības monitoringa ziņojuma vadītājs Manos Antoninis, kurš ziņojuma atklāšanas pasākumā Latvijā sniegs ieskatu ziņojuma galvenajās atziņās.

UNESCO Globālā izglītības monitoringa ziņojums “Tehnoloģijas izglītībā”, kura apakšvirsraksts ir “Rīks, bet ar kādiem noteikumiem?”, aicina valstis rūpīgi izvērtēt, kad tehnoloģijas ir piemērotas izglītībai. Tajā tiek pievērsta uzmanība tādiem jautājumiem kā tehnoloģiju ietekmei uz izglītības kvalitāti, tehnoloģiju pozitīvajām un negatīvajām ietekmēm vienlīdzīgu mācīšanās iespēju nodrošināšanā, priekšnoteikumiem, kas ietekmē tehnoloģiju efektivitāti, kā arī tam, vai tehnoloģiju lietošana ir ilgtspējīga un ilgtermiņā nodrošina nepieciešamās pamatprasmes un augstākā līmeņa prasmes.  

Pasākumu atklās Izglītības un zinātnes ministre un konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” priekšsēdētāja Anda Čakša, valodas tehnoloģiju uzņēmuma “Tilde” līdzdibinātājs un valdes loceklis Andrejs Vasiļjevs un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

Pasākumā otrajā daļā notiks diskusija “Kā efektīvi izmantot tehnoloģijas izglītības kvalitātes un pieejamības veicināšanā?”, kurā piedalīsies Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne profesore Linda Daniela, valodas tehnoloģiju uzņēmuma “Tilde” līdzdibinātājs un valdes loceklis Andrejs Vasiļjevs, Limbažu Valsts ģimnāzijas direktore un Neatkarīgās izglītības biedrības biedre Gunta Lāce, kā arī jaunais students un Latvijas Radio 5 personība Toms Putniņš.

Diskusiju vadīs Ata Kronvalda fonda padomes loceklis Edgars Bērziņš.

Pasākuma tiešraide 14. decembrī no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.30 tiks nodrošināta sabiedriskā medija portālā LSM.LV.

Ziņojuma autori ir neatkarīga starptautisku ekspertu komanda, kas izveidota UNESCO uzdevumā. Tajā uzsvērts, ka izglītības sistēmām vienmēr ir jānodrošina, ka izglītojamo intereses ir pirmajā vietā un digitālās tehnoloģijas tiek izmantotas mācīšanās atbalstam, bet neaizstāj cilvēku savstarpējās attiecības, mijiedarbību un zināšanu apmaiņu.