Kultūra
Publicitātes attēls

2022. gada 13. decembrī Parīzē, UNESCO galvenajā mītnē, norisinās ANO Pirmiedzīvotāju valodu desmitgades augsta līmeņa atklāšanas pasākums, kurā Latviju pārstāv Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Gunda Reire un Latvijas Universitātes (LU) Lībiešu institūta direktors Valts Ernštreits, kā arī lībiešu folkloras ansambļa “Skandinieki” vadītāja Julgī Stalte ar meitām. 

Piedaloties apaļā galda diskusijā “Lingvistiskā daudzveidības un daudzvalodības nozīme nākamajām paaudzēm”G. Reire stāstīja par Latvijas ieguldījumu sava pirmiedzīvotāju mantojuma saglabāšanā, akcentējot galvenos virzienus - juridisko - Latviešu vēsturisko zemju likumu, Valsts valodas likumu, praktisko - Latvijas Universitātes Lībiešu institūta darbību, kā arī starptautisko – lībiešu pārstāvju aktīvo dalību UNESCO Pirmiedzīvotāju un pirmvalodu aktivitātēs. 

Latvijas pārstāvis un ANO Pirmiedzīvotāju desmitgades sagatavošanas darba grupas vicepriekšsēdētājs LU Lībiešu institūta direktors Valts Ernštreits savā uzrunā desmitgades atklāšanas pasākumā  uzsvēra pirmvalodu digitalizācijas nozīmību un runāja par Krievijas iebrukumu Ukrainā un Krimas okupāciju kā lielāko šī brīža apdraudējumu pirmvalodām un pirmiedzīvotājiem mūsu reģionā. Ņemot vērā šī jautājuma starptautisko nozīmību, 36 UNESCO dalībvalstis ir publicējušas kopīgu paziņojumu, kurā nosodīta Krievijas militārā agresija Ukrainā un tās ietekme uz Ukrainas pirmiedzīvotājiem. 

Pasākuma kultūras programmu ievadīs Latvijas pirmiedzīvotāju – lībiešu – savdabīgākā gadskārtu ieraža – putnu modināšana. To izpildīs lībiešu dziedātāja un sabiedriskā darbiniece, ansambļa “Skandinieki“ vadītāja Julgī Stalte ar meitām Lelū un Annu Kī. Šī ir pirmā reize, kad tik augsta līmeņa pasākumā būs dzirdama arī Latvijas pirmiedzīvotāju balss. 

Informācijai 

ANO Starptautiskā pirmiedzīvotāju valodu desmitgade (2022–2032) ir ANO izsludināts un UNESCO administrēts desmit gadus ilgs iniciatīvu un pasākumu kopums, lai pievērstu uzmanību pasaules valodu daudzveidībai, it īpaši pirmiedzīvotāju valodām, kas veido lielāko daļu no aptuveni 7000 pasaulē runātajām valodām, taču vienlaikus ir arī pastāvīgi apdraudētas. 

Latvija un lībieši ir aktīvi iesaistījušies desmitgades gatavošanā – šobrīd desmitgades globālajā iniciatīvas grupā Latviju pārstāv LU Lībiešu institūta direktors Valts Ernštreits, kurš šogad ir arī šīs grupas vadības komitejas līdzpriekšsēdētājs.