Kultūra
Publicitātes foto

Atzīmējot 70. gadadienu UNESCO Konvencijai par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā, Hāgā, Nīderlandē norisinās starptautiska konference “Kultūras mantojums un miers”. Tajā Latviju pārstāv Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Agnese Lāce.

2024. gadā tiek atzīmēta UNESCO Konvencijas par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā 70. gadadiena. 1954. gadā Hāgā pieņemtā konvencija ir pirmais starptautiskais tiesiskais regulējums, kas pilnībā veltīts kustamā un nekustamā mantojuma aizsardzībai un tās mērķis ir stiprināt mieru, veicinot kultūru daudzveidību un savstarpēju cieņu valstu starpā. Konvencija balstās pārliecībā, ka jebkuras tautas kultūras vērtību izpostīšana nozīmē visas cilvēces kultūras vērtību zaudējumu.

Konvencijas jubilejas dienā – 14. maijā – konferencē piedalās Latvijas pārstāve – Latvijas Republikas Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Agnese Lāce –, lai paneļdiskusijā spriestu par kultūras mantojuma nozīmi miera veicināšanā, balstoties konvencijas principos. Latvija pievienojusies Konvencijai un tās 1. Protokolam 2003. gadā.

“Krievijas pilna mēroga agresijas karš Ukrainā ir parādījis, ka valstīm ir jābūt gatavām reaģēt, lai krīzes brīžos saglabātu savu identitāti, tajā skaitā kultūras mantojumu. Latvijai ir jāvirzās uz priekšu un jāpievienojas Hāgas konvencijas Otrajam protokolam,” uzsver Agnese Lāce.

UNESCO Konvencija par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā un tās divi Protokoli nosaka pamatprincipus un rīcību mantojuma aizsardzībai bruņotu konfliktu gadījumā. Tā aizsargā kultūras vērtības, piemēram, arhitektūras, vai vēstures pieminekļus, arheoloģiskas vietas, mākslas darbus, manuskriptus, grāmatas un citus mākslas, vēstures vai arheoloģijas priekšmetus, kā arī zinātniskās kolekcijas neatkarīgi no to izcelsmes vai piederības.

Konvencijas dalībvalstis apņemas veidot aizsargājamā mantojuma elementu sarakstus un atbilstošus rīcības plānus, atzīmēt nozīmīgas ēkas un pieminekļus ar Konvencijas emblēmu, veidot īpašas vienības armijā, atbildīgas par kultūras mantojuma glābšanu.

Plašāka informācija par Konvencijas 70. gadadienas konferenci ŠEIT.