UNESCO LNK konference

Atzīmējot Latvijas trīsdesmitgadi UNESCO, šī gada 21. un 22. oktobrī norisināsies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklu konference “Vērtību griežos: ētiskie izaicinājumi virtuālajā un reālajā pasaulē”. Tā ikvienam interesentam būs vērojama tiešsaistē.

“Algoritmi, kas gandrīz nekļūdīgi spēj paredzēt mūsu izvēli nākamajās vēlēšanās, automašīnas, kas spēj braukt pašas, nāvējoši bezpilota lidaparāti, kurus iespējams vadīt no otras pasaules malas, – no pārdrošākajām zinātniskās fantastikas spekulācijām kļuvuši par realitāti. Šī straujā tehnoloģiju attīstība un mākslīgā intelekta dzimšana liek mums pārdomāt, kā to izmantot ētiski, cilvēku un dabas labā, un ko vispār nozīmē būt cilvēkam?” tā konferences tēmas izvēli skaidro UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika. Konferences mērķis ir informēt un sagatavot UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklus par tehnoloģiju un mākslīgā intelekta radītājiem ētiskajiem izaicinājumiem, lai skaidrotu tos savā kopienā un plašākā sabiedrībā.

Ceturtdien, 21. oktobrī, konferenci atklās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas prezidents, Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis. Turpinājumā Tamperes Universitātes pētniece, medijpratības eksperte Guna Spurava stāstīs par alogritmiem, atbildību un ētiku medijpratības kontekstā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Speciālo krājumu departamenta direktore Dagnija Baltiņa runās par to, kas ir mantojums, ko piedzīvo digitālā vidē. Konferences paralēlajās sesijās Vidzemes Augstskolas docente Solvita Denisa-Liepniece stāstīs par digitālajiem draudiem demokrātijai, Latvijas Universitātes docente un vadošā pētniece Sanita Baranova runās par ilgtspējīgu izglītību kā vērtību digitālajā laikmetā, savukārt, Latvijas Stāstnieku asociācijas valdes locekles Māras Mellēnas uzstāšanās būs par tēmu “Par derīgo, piederīgo, lietderīgo un nelietderīgo, kas lieti der”. Konferences pirmā diena noslēgsies ar  Latvijas Universitātes pētnieka Ērika Leiša stāstu par kultūrvides un vēsturiskās ekoloģijas lomu vides aizsardzības procesos.

Piektdien, 22. oktobrī, UNESCO Starptautiskā Mākslīgā intelekta pētniecības centra pārstāvis Marko Grobelniks piedalīsies ar ievadlekciju par mākslīgā intelekta jautājumiem, savukārt turpinājumā paredzēts Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesora Andreja Veisberga priekšlasījums “Latviešu valoda – dzīvā un mainīgā”. Otrās dienas paralēlajās sesijās Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore Signe Mežinska stāstīs par atbildīgu amatierzinātni digitālajā vidē, savukārt kultūras mantojumu un tā izmantošanu digitālā vidē un autortiesību aspektu skaidros Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja Ilona Pētersone, Kultūras informācijas sistēmu centra Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesu vadītāja Inta Miklūna un Kultūras informācijas sistēmu centra projektu vadītāja Annija Paula Vucāne. Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” vadītājs Andris Gribusts stāstīs par nākotnes skolu un tās izaicinājumiem, bet konferences noslēgumā Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa runās par digitālo pratību un virtuālām praksēm.

Konferences tiešraide būs skatāma UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Facebook kontā, kā arī sabiedrisko mediju portālā LSM.LV.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija Latvijā sekmīgai programmu īstenošanai vairāku gadu garumā ir izveidojusi sadarbības institūciju tīklus, ar kuru starpniecību ir iespējams sasniegt plašāku sabiedrību UNESCO ideālu iedzīvināšanai. Šobrīd UNESCO darbojas 32 „Stāstu bibliotēkas”, 32 UNESCO Asociēto skolu projekta skolas, 15 atmiņas institūcijas, kas glabā UNESCO programmas „Pasaules atmiņas” dokumentāro mantojumu, kā arī UNESCO katedru tīkls, aptverot visus Latvijas reģionus.

Šogad aprit trīsdesmit gadi, kopš Latvija pievienojusies starptautiskajām organizācijām – ANO un UNESCO –, kuru darbība vērsta uz miera un drošības nodrošināšanu pasaulē un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanu, veicinot starpvalstu sadarbību šo mērķu sasniegšanā. Konference ir viens no Latvijas trīsdesmitgades UNESCO jubilejas pasākumiem.