Izglītība
Publicitātes foto

Ikgadējā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) modelēšanas spēle “EstMUN” šogad no 25. līdz 28. aprīlim norisinājās Janedas ciematā Igaunijā, pulcējot 96 dalībniekus no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Japānas, Meksikas un citām valstīm.

Latviju notikumā pārstāvēja 21 skolēns no Brocēnu vidusskolas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Jelgavas Amatu vidusskolas, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Latgales mūzikas un mākslas vidusskolas, Rīgas 45. vidusskolas, Rīgas Tehniskās koledžas, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Zigfrīda Annas Meierovica Kabiles pamatskolas un Vārmes pamatskolas.

Pirms konferences katram dalībniekam tika piešķirta valsts, kuru pārstāvēt, un loma kādā no komitejām. Šogad skolēni modelēja ANO Narkotisko vielu komisijas darbu, pievēršoties globālajai opioīdu krīzei, ANO Globālo sakaru departamenta darbu, diskutējot par jauniešu iesaistīšanos globālajos ilgtspējīgas attīstības mērķos, kā arī Atbruņošanās un starptautiskās drošības komitejas (ANO Ģenerālās asamblejas 1. komiteja) darbu, apskatot mākslīgā intelekta apbruņošanas novēršanu starptautiskās drošības kontekstā. Papildus tam daļa no jauniešiem iejutās mediju pārstāvju lomās, apspriežot mediju ētiku un atbildību, ziņojot par globālām krīzēm.

“Šis ir pasākums, kurā varu iegūt lielisku pieredzi un ieskatu Apvienoto Nāciju Organizācijas darbā. Debatējot un klausoties citos, varu izveidot savu "risinājumu" dažādām problēmām, ar ko saskaras mūsu sabiedrība. Viena lieta, ar ko, manuprāt, EstMUN ir īpašs, ir cilvēki – varu iepazīt jaunas personības un izveidot draudzības. Šis bija mans otrais gads “EstMUN”, un šogad piedalījos arī organizētāju komandā, kas man sniedza neatkārtojamu iespēju palīdzēt organizēt brīvā laika aktivitātes un vadīt darbnīcu par radošo rakstīšanu. Šis pasākums noteikti ir nozīmīgs jauniešiem, kuri tiecas uz labāku nākotni, jo pasākums liek aizdomāties, par to kādā pasaulē tu gribētu dzīvot,” par dalību pasākumā stāsta Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolēns Uģis Knops, kurš šogad ieguva arī atzinību par labāko pozīcijas rakstu ANO Narkotisko vielu komisijas simulācijā.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija vēlas īpaši izcelt Dāvida Dubkeviča, Everitas Tones, Kristiana Priedīša un Uģa Knopa iesaisti šī gada konferences organizēšanā.

“EstMUN” ir izglītojoša konference, kurā jauniešiem ir iespēja gūt tiešu pieredzi Apvienoto Nāciju Organizācijas lēmumu pieņemšanas procesā. Simulācijas laikā dalībnieki cenšas atrast reālistiskus un efektīvus risinājumus globāliem izaicinājumiem, kas apdraud starptautisko drošību, stabilitāti vai cilvēktiesību ievērošanu.