Izglītība
Foto no dalībnieku arhīva

Ikgadējā ANO modelēšanas spēle EstMUN 2023. gadā no 27. līdz 30. aprīlim norisinājās Kehtnas profesionālās izglītības centrā Igaunijā. 70 dalībnieki no Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Latvijas un Somijas bija ieradušies, lai uzzinātu par ANO sistēmas darbu un mācītos tajā iesaistīties.

Latviju pārstāvēja 13 jaunieši no Brocēnu vidusskolas, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas, Jaunsilavas pamatskolas un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas. Piedāvātās diskusiju tēmas bija vienlaikus aktuālas un neitrālas, lai pieskartos mūsu planētas degošākajiem jautājumiem, bet neradītu nevajadzīgu polemiku dalībnieku starpā. Jau pirms tikšanās savās skolās dalībnieki pētīja jautājumus par sieviešu un meiteņu izglītības tiesībām bēgļu nometnēs, stimuliem pārejai uz zaļo enerģiju un teritoriālajiem strīdiem Dienvidķīnas jūrā.

Tā kā EstMUN ir simulācijas spēle, katrs dalībnieks tajā pārstāvēja kādu no pasaules valstīm un pirms ierašanās iepazina situāciju, jautājumu aktualitāti un to konkrēto risinājumu. Piemēram, Uģis Knops pasākumā pārstāvēja Kanādu, Solveiga Grakoļska – Korejas Republiku, Dinija Kurčina – Grieķiju, bet Alise Bula – Etiopiju. Pētāmos jautājumus viņi aplūkoja no šīs valsts skatu punkta. Aktīvi darbojās arī mediju komiteja, kuras tēma šogad bija "Propaganda informācijas kara laikmetā". Mediju padomdevēji bija praktizējoši žurnālisti, kuri jauniešus iepazīstināja ar mediju darba specifiku, mācīja piesaistīt auditoriju un pasniegt informāciju uzrunājošā un saistošā veidā. Mediju komandas darbība modelēšanas spēlei piešķīra dinamiku, īstu realitātes garšu un palīdzēja jauniešiem iztēloties, ka viss notiek pa īstam.

Spēcīgu un skaistu atziņu atklāšanas pasākumā teica Kehtnas profesionālās izglītības centra direktore Karmena Seltere: “Man ir tā privilēģija runāt skaistajā igauņu valodā.” Tas lika aizdomāties par pamatvērtībām, kuras ikdienā liekas pašsaprotamas un kuras dažreiz nenovērtējam.

Mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā, kad karadarbība dažādos pasaules reģionos turpina attīstīties, ir svarīgi apzināties, ka pasaules virzība nākotnē paliks drošās rokās.  Jaunieši, kas piedalījās ANO modelēšanas spēlē, veiksmīgi tika galā ar uzdevumiem. Noslēgumā tika apbalvoti labākie dalībnieki katrā no jomām. Atzinību par darbu komitejā Starptautiskā tiesa "Teritoriālie strīdi Dienvidķīnas jūrā (ASV pret ĶTR)" saņēma Brocēnu vidusskolas audzēknis Kristiāns Priedītis. Tika uzteikta viņa prasme vadīt procesus, saskatīt būtisko un arī aizstāvēt savu viedokli. Noslēgumā ilggadīgas ANO modelēšanas spēles organizētājs Andrejs Pankratovs uzsvēra, ka šis ir bijis labākais komitejas “Starptautiskā tiesa” darbs līdz šim.

Skolotāji, kas palīdzēja jauniešiem sagatavoties pasākumam, varēja iepazīties ar metodēm, kā ANO modelēšanas spēli izmantot mācību procesā. Andrejs Pankratovs skolotāju konferencē dalījās savā personīgajā pieredzē, kā nejaušs gadījums var izmainīt cilvēka likteni un profesijas izvēli – tā iepriekš neplānota dalība ANO modelēšanas spēlē mainīja viņa nākotnes plānus un aizveda uz civilzinību jomu.

ANO modelēšanas spēles dalībnieki atzina, ka šāda veida pieredze dod iespēju mācīties diplomātijas valodu un uzvedību, apgūt lēmumu pieņemšanas mehānismu, gūt sapratni par politisko un ekoloģisko procesu norisi pasaulē, kā arī izzināt, kāda ir mediju vara un loma globālo procesu atspoguļošanā. Jauniešiem tā bija arī lieliska iespēja pilnveidot angļu valodas zināšanas, mācīties sadarboties ar citu valstu dalībniekiem.

 

Pateicamies Izglītības un zinātnes ministrijai par atbalstu Latvijas jauniešu delegācijas 
dalībai šajā pasākumā!