Zināšanu sabiedrība
Publicitātes attēls

Otrdien, 16. maijā, Valmierā notika interaktīvs seminārs jauniešiem “Kultūrpratība – atslēga kultūras daudzveidības iepazīšanai”, ko rīkoja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar Vidzemes Augstskolas UNESCO katedru Mediju un informācijas pratības un zinātnes pratības jautājumos. Tajā jaunieši iepazina metodisko materiālu jauniešu kultūrpratības stiprināšanai.

Tas bija noslēdzošais pasākums semināru ciklā, kas aizsākās 30. martā Jēkabpilī un turpinājās 9. maijā Daugavpilī, un bija veltīts metodiskajam materiālam jauniešu kultūrpratības veicināšanai, kultūras daudzveidības un bagātības novērtēšanai un pirmiedzīvotāju kultūru iepazīšanai.

Metodisko materiālu ar UNESCO Līdzdalības programmas finansiālu atbalstu izstrādāja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru un Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centra profesori PhD Dzintru Iliško, pētnieci Dr.paed. Astrīdu Skrindu un studentiem.

Seminārā piedalījās Vidzemes Augstskolas studenti, jaunatnes organizāciju aktīvisti un skolu jaunieši.Tematiski seminārs bija veltīts medijpratībai un digitālā satura radīšanai. Ievadu tēmā “Medijpratība un informācijpratība – kompetences radošumam” sniedza Vidzemes Augstskolas lektore Liene Ločmele. Savukārt Izglītības iniciatīvu centra vadībā dalībnieki, radoši darbojoties, iepazina jaunveidotajā metodiskajā materiālā atrodamās idejas un uzdevumus.

Metodiskais materiāls ikvienam brīvi pieejams ŠEIT.