Izglītība Zināšanu sabiedrība
Foto: (c) Pixabay.com

Desmito reizi ir izsludināta pieteikšanās UNESCO Pasaules atmiņas balvai, kuras mērķis ir sekmēt dokumentārā mantojuma saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu.

Balva ar Korejas Republikas finansiālu atbalstu tika izveidota 2004. gadā, un to pasniedz reizi divos gados par ieguldījumu dokumentārā mantojuma saglabāšanā un pieejamības veicināšanā, īstenojot dažādus projektus un realizējot veiksmīgu dokumentārā mantojuma pārvaldību, ieviešot inovācijas, veidojot publikācijas un rīkojot dokumentārā mantojuma pieejamību veicinošas aktivitātes.

Balvai var pieteikties personas, institūcijas, kā arī nevalstiskās organizācijas līdz 2024. gada 22. aprīlim, sūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu UNESCO Latvijas Nacionālajai komisija uz e-pastu: office@unesco.lv.

Vairāk informācijas par balvu un pieteikuma veidlapa ir pieejama šeit: https://www.unesco.org/en/articles/call-nominations-unesco/jikji-memory-world-prize

Balvas nolikums ir pieejams šeit: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388711