Kultūra

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un Latviešu valodas aģentūra (LVA) Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadā īsteno ar abu literatūras dižgaru daiļradi saistītu radošo darbu projektu. Tajā pieteikties aicinātas ārvalstu augstskolas, kurās apgūst latviešu valodu un kultūru.

Projektā „Atrasts tulkojumā: Rainis un Aspazija” augstskolas tiek aicinātas rīkot atvērtās lekcijas, diskusijas un citas aktivitātes, ar kuru palīdzību studenti, kas mācās latviešu valodu un kultūru ārvalstīs, tiktu iepazīstināti ar Raiņa un Aspazijas daiļradi un tās nozīmi starptautiskā mērogā. Īpaši aktuālas ir Raiņa humānisma, sociālā taisnīguma un līdztiesības idejas, kā arī Aspazijas ieguldījums sieviešu emancipācijas veicināšanā. Viena no galvenajām projekta aktivitātēm – tulkojumu un radošo darbu konkurss studentiem.

„Raiņa un Aspazijas 150. gadadiena ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā, kurā katru gadu tiek izceltas tās personības un notikumi, kas atstājuši būtisku iespaidu uz sabiedrības attīstību un atspoguļo UNESCO ideālus. Abi literāti daiļradē un dzīvē daudz uzmanības veltīja nākotnes vīzijas veidošanai, šķērsojot robežas, kas dala tautu no tautas un cilvēku no cilvēka. Viņi veidoja pasauli, kuras virzītājspēks ir nevis kara, bet gara spēks, veicinot attīstību, kas balstīta izglītībā un kultūrā. Mēs ticam, ka šis projekts palīdzēs pilnveidot ārvalstu studentu zināšanas par Raiņa un Aspazijas devumu pasaulei un dos viņiem iespēju radoši izpausties un aktualizēt abu literātu idejas šodien,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāra p. i. Baiba Moļņika.

„Latviešu valodas aģentūra ar prieku ir atsaukusies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ierosmei sadarboties projekta īstenošanā, iesaistot abu dzejnieku jubilejas gada norisēs latviešu valodas un kultūras apguvējus dažādās pasaules augstskolās. Tā ir iespēja iepazīstināt plašāku jaunatnes auditoriju ar tādām izcilām latviešu kultūras personībām kā Raini un Aspaziju, viņu garīgo mantojumu. Tā ir arī iespēja stiprināt Baltijas studiju programmu darbību ārpus Latvijas, iegūt jaunus latviešu valodas un kultūras, Baltijas reģiona speciālistus, kas Latviju un latviešu valodu popularizē pasaulē. Būs ļoti vērtīgi un interesanti saņemt radošos darbus, arī pētījumus par Latviju– iepazīt studentu skatījumu par latviešu valodu un kultūru. Savukārt ārvalstu jauniešiem šis projekts ļaus ne tikai labāk iepazīt Raiņa un Aspazijas daiļradi un pasaules redzējumu, tā nozīmi latviešu kultūrā, bet abu latviešu dzejnieku ideju pasauli sastatīt arī ar savas zemes un pasaules kultūru,” stāsta Latviešu valodas aģentūras direktors profesors Jānis Valdmanis.

Augstskolu pieteikšanās dalībai projektā tiks izsludināta šī gada 16. martā, Aspazijas dzimšanas dienā. Savukārt 2015. gada nogalē notiks svinīga ceremonija, kurā tiks apbalvoti labākie tulkojumu un radošo darbu autori, kā arī rīkots seminārs par Raiņa un Aspazijas darbiem un idejām UNESCO kontekstā.

Konkursa norisi atbalsta UNESCO Līdzdalības programma un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.