Izglītība
Attēls: UNESCO LNK arhīvs

Lai iezīmētu tālāko ceļu izglītības pārveidei, UNESCO galvenajā mītnē Parīzē šonedēļ, no 28. līdz 30. jūnijam, notiek UNESCO Izglītības ministru sanāksme, kurā tiekas valstu izglītības ministri, izglītības politikas eksperti, uzņēmējdarbības jomas līderi un aktīvisti no jauniešu vidus. Foruma norisei ikviens interesants var sekot līdzi arī tiešraidē.

Trešdien, 29. jūnijā, plkst.11.45 tiešraidē būs vērojama paneļdiskusija, kurā izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece kopā ar citu valstu izglītības ministriem diskutēs par to, kas ir izglītības pārmaiņas un kā tās panākt, ņemot vērā sabiedrības grupu daudzveidību.

Pirmssamita “Transforming Education” pirmā diena 28. jūnijā bija veltīta diskusijām starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, un tajā īpaša uzmanība tika pievērsta tieši jauniešu vēstījumiem par nepieciešamajām pārmaiņām izglītībā, uzsverot to, ka jaunieši ir šo pārmaiņu centrā un viņu viedoklim ir būtiska loma labākas izglītības nodrošināšanā tagad un nākotnē.

Latviju šajā dienā pārstāvēja Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Randa Ķeņģe un Latvijas ANO jauniešu delegācijas pārstāvis, padomnieks izglītības jautājumos Kristofers Krūmiņš.

UNESCO Izglītības ministru sanāksmē galvenā uzmanība tiek pievērsta galvenajām pārveides jomām: iekļaujošas, drošas un vienlīdzīgas skolas, kvalitatīva mūžizglītība, skolotāja profesija, mācīšanās un dzīves prasmju savienojamība un izglītības finansēšana.

Izglītības ministru sanāksme ir saistīta ar septembrī iecerēto pasākumu "Transforming Education Summit (TES)", kas notiks ANO Ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Šo augsta līmeņa samitu sasauc ANO ģenerālsekretārs, lai radikāli mainītu pašreizējo pieeju izglītības sistēmām pēc Covid-19, jo īpaši attiecībā uz visvairāk atstumto skolēnu grupām.