Zinātne

Ir tapis pirmais mācību materiālu modulis bioētikā vidusskolai “Cilvēka izcelsmes bioloģisko paraugu izmantošana pētījumos”. Mācību materiāla prezentācija notiks tiešsaistē 23. martā, kur aicināti piedalīties skolotāji un citi interesenti.

Materiāls, ko sagatavojušas zinātnieces Dr. sc. soc. Signe Mežinska, Dr. biol. Vita Rovīte, Dr. med. Daiga Šantare, ir sadalīts trīs stundu plānos, kur tiek pievērsta uzmanība biomedicīnas pētījumu ētiskajiem aspektiem, konkrēti biomedicīnas pētījumu dalībnieku tiesībām, cilvēka bioloģiskā materiāla paraugu izmantošanai biomedicīnas pētījumos un ētiskajām problēmām, kas saistītas ar pētniecības biobankām.

Materiāls, kas veidots sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, ir veidots kā ceļvedis skolotājiem un skolēniem, lai veidotu stappriekšmetu saikni un  dialogu par bioētikas jautājumiem dabaszinātņu, sociālo zinātņu, vēstures, ētikas un filozofijas stundās. Materiālā ir iekļauti stundu plāni, informācija, ieteicamā literatūra un aktivitātes, kā arī saites uz papildus resursiem.

Piedāvātais mācību saturs ir veidots atbilstoši vidējās izglītības standartam, detalizēti aplūkojot bioētikas tēmas saistībā ar sociāli atbildīgu lēmumu pieņemšanu. Tēmas ir skatītas saistībā ar UNESCO Visparējā bioētikas un cilvektiesību deklarācijā paustajiem principiem, kuros īpaši tiek uzsvērta ētisko jautājumu risināšana, ko radījis straujais zinātnes progress. 

Mācību materiāla prezentācija notiks 23. martā plkst. 15.00 tiešsaistes seminārā, kura galvenā mērķauditorija būs UNESCO Asociētā skolu projekta dalībskolu skolotāji.

Mācību materiāls sagatavots Latvijas Universitātes un Latvijas Biomedicīnas pētniecības un studiju centra projekta “Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze” ietvaros, ko finansē Latvijas Zinātnes Padome (projekta nr. lzp-2018/2-0171).

Vispārējā bioētikas un cilvēktiesību deklarācija pieejama šeit: https://unesco.lv/files/Bioethics_Human_Rights_Declaration_lv_fb737eec.pdf.