Zināšanu sabiedrība
Attēls: UNESCO LNK arhīvs

Reaģējot uz situāciju Ukrainā, UNESCO izveidojis un publiskojis Ukrainai veltītu tiešsaistes vietni "Karš Ukrainā". Jaunveidotajā vietnē ir atrodams gan pārskats par Ukrainas kultūras un dokumentāro mantojumu, gan arī aktuālie UNESCO paziņojumi, kas saistīti ar karadarbību Ukrainā.

“Mums ir jāsargā kultūras mantojums Ukrainā ne tikai kā pagātnes liecība, bet arī kā miera un sadarbības veicinātājs nākotnei. Starptautiskās sabiedrības pienākums ir to aizsargāt un saglabāt,” uzsver UNESCO ģenerāldirektore Odrija Azulē. Tiešsaistes vietne angļu valodā ir pieejama ŠEIT.

Apzinoties dokumentārā mantojuma izzušanas draudus, UNESCO 1992. gadā izveidoja programmu “Pasaules atmiņa”. Tās mērķis ir apzināt un saglabāt cilvēces atmiņu, kas fiksēta gravējumos, zīmējumos, grāmatās, dokumentos, vēstulēs, video un audio ierakstos vai jebkādā citā informācijas nesējā, atspoguļojot kādu pasaulei nozīmīgu vēstures notikumu vai pavērsienu. Programmas ietvaros tiek veikts svarīgs darbs, lai izceltu pasaules dokumentārā mantojuma saglabāšanas nozīmīgumu, apzinātu tā vērtības un sekmētu to pienācīgu saglabāšanu, izpēti un interpretāciju, kā arī veicinātu tā pieejamību un sabiedrības izpratni.

Šogad UNESCO programma “Pasaules atmiņa” atzīmē trīsdesmito gadadienu.

“Tas, kas šobrīd notiek pasaulē, ir pierādījums, ka dokumentārā mantojuma saglabāšana ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums, jo mūsdienās šo mantojumu posta ne tikai dabas katastrofas, bet arī cilvēki, mežonīgi vandāļi militāristu formās,” dokumentārā mantojuma aizsardzības nozīmību uzsver UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zināšanu un sabiedrības programmu padomes priekšsēdētājs Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks.

UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā no Latvijas iekļauts: Dainu skapis, Baltijas valstu kopīgā nominācija – Baltijas Ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības, kā arī Polijas sagatavotā nominācija par Ļubļinas ūnijas noslēgšanas akta dokumentu.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina atsaukties Latvijas Nacionālās bibliotēkas aicinājumam iesaistīties starptautiskā iniciatīvā, lai sniegtu atbalstu Ukrainas arhīvu, muzeju un bibliotēku kolekciju glābšanā. Atbalstu iespējams sniegt gan materiālu, gan finansiālā veidā. Plašāka informācija par iespējam atbalstīt Ukrainas kultūras mantojuma aizsardzību atrodama Latvijas Nacionālās bibliotēkas vietnē ŠEIT.