Lai vienotos par UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) darbības virzieniem 2020. gadā, piektdien, 28. februārī, tikās UNESCO LNK Asamblejas locekļi.

“Pasaulei šobrīd izteikti ir nepieciešama miera diplomātija. Vienīgais ceļš, kā to stiprināt, ir darīt to multilaterāli jeb daudzpusēji. Šajā procesā liela nozīme ir tieši UNESCO nacionālajām komisijām, jo tās sekmē sabiedrības iesaisti un strādā kā tilts starp UNESCO un sabiedrību,” norāda UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, uzrunājot UNESCO LNK Asamblejas locekļus un pamatojot iecerētās aktivitātes 2020. gadā.

Sēdes laikā par Latvijas pārstāvi UNESCO Starptautiskās komunikācijas attīstības programmas starpvaldību padomē tika apstiprināta žurnāliste Rita Ruduša, Latvijas Televīzijas Programmu daļas vadītāja. Padome ir nozīmīga starpvaldību institūcija, kura saistīta ar mediju attīstības veicināšanu. Latvijas pārstāve padomē, kuras darbības sfēras ir rīku un indikatoru izstrāde ar mediju un interneta politiku saistītos jautājumos, mediju sektora attīstība, žurnālistu izglītošana, darbosies līdz 2023. gadam. Līdz šim Latviju padomē pārstāvēja žurnāliste Sanita Jemberga.

Sēdes dalībnieki tika informēti arī par Latvijas dalību UNESCO Starptautiskajā bioētikas komitejā, kurā arī turpmāk, atkārtoti apstiprināta, līdz 2023. gadam darbosies Latvijas pārstāve Dr. sc. soc. Signe Mežinska, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore. S. Mežinska pašreiz koordinē jauna ziņojuma par reproduktīvo tehnoloģiju ētiskajiem aspektiem izstrādi.

Balsojumā apstiprinātas izmaiņas UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas Nacionālā saraksta nolikumā.

Sēdes dalībnieki vienojās ANO 75.jubilejas gadā stiprināt ANO un UNESCO sasaisti, kā arī izcelt 2020. gadu kā ANO izziņoto Starptautisko Augu veselības gadu.

Tāpat Asamblejas sēdē tika pārskatīts UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas paveiktais 2019. gadā, kā arī spriests par iecerētajām aktivitātēm 2020. gadā.

UNESCO LNK lēmējinstitūcija ir Asambleja, kuras sastāvu veido 20 locekļi no dažādām valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām. UNESCO LNK prezidents ir kultūras ministrs, viceprezidenti - izglītības un zinātnes un ārlietu ministri.