Izglītība

No 19. līdz 21. janvārim Rīgā norisināsies Āzijas – Eiropas programmas “Inovatīvās kompetences un uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana” darba grupas tikšanās.

Programma ir veidota, lai izvērtētu, kā jaunās mācīšanās iespējas, analizējot pieredzi un labās prakses piemērus no sākumskolām un vidējās izglītības iestādēm, var uzlabot inovatīvo kompetenču un uzņēmējdarbības prasmes. Tās ietvaros pētītas izglītības politikas, prakses un pedagoģijas metodes, kas veicina bērnu un jauniešu spējas iesaistīties patstāvīgā un inovatīvā biznesā vai profesionālajā darbībā.

Programmā darbojas Dānija, Latvija, Dienvidkoreja, Malaizija, Ungārija, Singapūra, Čehija, Bruneja, Norvēģija un Filipīnas. 

Programmas ietvaros katra valsts iepazīstina ar saviem labās prakses piemēriem un dalās ar pieredzi inovatīvu kompetenču veicināšanā. Dalībnieki tikšanās laikā Latvijā apmeklēs Valmieras sākumskolu, tehniskās jaunrades centru “Annas 2”, kā arī citas izglītības iestādes, kas bērniem un jauniešiem piedāvā izcilus interešu izglītības risinājumus veiksmīgas pašrealizācijas, socializācijas un prasmju apguves procesam. Tāpat tiks apmeklēta Rīgas Amatniecības vidusskola, kurā viesi tiks iepazīstināti ar diplomdarbiem, kas top, skolai sadarbojoties ar pašvaldībām un reliģisko konfesiju draudzēm.

Latvijā tiksies pārstāvji no Dānijas, Brunejas, Norvēģijas, Dienvidkorejas un Indonēzijas. Latviju tajā pārstāvēs Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra speciālisti, Rīgas 2. vidusskolas vadība un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

Balstoties uz labās prakses piemēriem, tiks izveidots ziņojums un izstrādātas rekomendācijas Piektajai Āzijas un Eiropas valstu izglītības ministru sanāksmei (ASEMME5), kas notiks Rīgā, 2015. gada 27. – 28. aprīlī.