UNESCO nedēļa 2021

Atzīmējot Latvijas trīsdesmitgadi UNESCO, svētku reizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija par vērtīgāko dāvanu uzskatīs ikviena paveikto darbu labākai nākotnes pasaulei, kas paveikts, iedvesmojoties no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Aicinām ikvienu līdzdarboties, lai veidotu pasauli par mierpilnu vietu ikvienam. 

2021. gadā aprit trīsdesmit gadi, kopš Latvija pievienojusies starptautiskajām organizācijām – ANO un UNESCO –, kuru darbība vērsta uz miera un drošības nodrošināšanu pasaulē un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanu, veicinot starpvalstu sadarbību šo mērķu sasniegšanā. 

Atzīmējot Latvijas trīsdesmitgadi UNESCO, svētku reizē par vērtīgāko dāvanu UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas komanda uzskatīs ikviena paveiktos darbus labākai nākotnes pasaulei, domājot par cilvēku, labklājību, planētu, mieru un sadarbību. Darbus, kas pašu apkaimi un reizē pasauli, veido par mierpilnu vietu ikvienam. Varbūt kāds iestādīs koku, kāds izveidosies dižkoku maršrutu savā apkaimē, cits pētīs vietējās kopienas dažādību, vēl kāds iedziļināsies dzimtu stāstos, bet kāds pārdomās ne tikai lietu mūžu, bet arī savas dzīves izvēles, sakņojot tās ilgtspējībā.

Iedvesmu darbiem var smelties no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un, sagaidot svētku laiku –  UNESCO Nedēļu 2021 (11.-15. oktobris) – UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sagaidīs paveiktā aprakstu vai fotogrāfiju, adresējot ziņu uz office@unesco.lvvai daloties iedvesmā rīcībai ar citiem sociālos tīklos ar tēmturi #UNESCOLNK30.