Zinātne

Gaismas un optisko tehnoloģiju nozīme cilvēka dzīvē un sabiedrības attīstībā, gaismas jeb cilvēka acīm tveramā un netveramā elektromagnētiskā starojuma plašais pielietojums medicīnā, šķiedru optikā, astronomijā, arhitektūrā, arheoloģijā, mākslā, izklaides industrijā un daudzās citās jomās, – šiem jautājumiem pēc UNESCO iniciatīvas īpaša uzmanība tiks pievērsta visā pasaulē, un šis – 2015. gads – pasludināts par Starptautisko gaismas un gaismas tehnoloģiju gadu.

Tas svinīgi atklāts 19. un 20. janvārī ar pasākumiem Parīzē, UNESCO galvenajā mītnē.

Gaismas gada iniciatīva tapusi, uzsverot gaismas un gaismas tehnoloģiju nozīmi ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana dažādās nozarēs – enerģētikā, izglītībā, lauksaimniecībā, komunikācijas un veselības jomā, kā arī cilvēces labklājības sekmēšanā un globālo vides aizsardzības mērķu sasniegšanā.

Zinātnieki, pētnieki, skolotāji, uzņēmēji, dažādas valsts un nevalstiskās organizācijas aicinātas iesaistīties un organizēt aktivitātes, īstenot projektus, rīkot pasākumus un konkursus, kas veltīti Starptautiskajam gaismas un gaismas tehnoloģiju gadam, uzsverot to nozīmi katra cilvēka dzīvē un ikdienā.

Visu gadu UNESCO Asociēto skolu projekta skolās notiks dažādi gaismas tēmai veltīti pasākumi, savukārt UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) piedāvās skolēniem, skolotājiem un citiem interesentiem izglītojošu pasākumu Zinātnieku naktī šā gada septembrī.

Vairāk informācijas: www.light2015.org. Gaismas gadam veltītajām aktivitātēm var sekot arī sociālajos tīklos Facebook (IYLight2015) un Twitter (@IYL2015).

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. 29109268
E-pasts liene@krivena.lv