Kultūra Zināšanu sabiedrība

Baiba Moļņika, Raiņa un Aspazijas gada atklāšanas preses konferencē:

2015. gads ir ļoti īpašs visām ANO institūcijām, jo tieši šogad tiks pieņemti jaunie attīstības mērķi, lai mazinātu nabadzību un nevienlīdzību pasaulē un īstenotu pārdomātu resursu izmantošanu, kā arī ilgtspējīgu attīstību gan sabiedrībā, gan ekonomikā, gan vidē. Raiņa un Aspazijas 150. gadadienas iekļaušana UNESCO svinamo dienu kalendārā, kur katru gadu tiek iekļautas tās personības un notikumi, kas atstājuši lielu iespaidu uz sabiedrības attīstību un atspoguļo UNESCO ideālus, līdz ar to ir dziļi simboliska.

Rainis un Aspazija gan savā daiļradē, gan dzīvē daudz uzmanības veltīja nākotnes vīzijas veidošanai, ejot pāri robežām, kas dala tautu no tautas un cilvēku no cilvēka, un veidojot pasauli, kuras virzītājspēks ir nevis kara, bet gara spēks. Viņi bija par attīstību, kas balstīta izglītībā un kultūrā.

Raiņa un Aspazijas vārdi UNESCO kalendārā ļauj mums izcelt gan Latvijas bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, gan arī viņu domas, kas vienlaikus aicina uz nemieru un mieru. Nemieru, kas katru dienu mudina tiekties pēc jauniem apvāršņiem, brīvības, kas sasniedzama nemitīgā cīņā ar tās „būdas sienām”, kur mājo cilvēka gars. Un mieru, kas meklējams dabā un visuma harmonijā.

Lai izceltu Raiņa un Aspazijas vārdus pasaulē UNESCO LNK šogad piedalās un aicina piedalīties dažādās aktivitātēs.

Februāra beigās sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru un augstākās izglītības iestādēm Latvijā un ārvalstīs tiks izsludināts Rainim un Aspazijai veltīts starptautisks eseju konkurss. Konkurss vainagosies ar noslēguma pasākumu – apbalvošanas ceremoniju, kas plānota 20. novembrī Pasaules filozofijas dienas semināra ietvaros. Tas būs veltīts abu dižgaru nozīmei UNESCO kontekstā.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija šogad Starptautiskās dzimtās valodas dienas uzsaukumu veltīs Rainim un Aspazijai, aicinot UNESCO ASP skolas un citas skolas Latvijā pētīt Raiņa un Aspazijas daiļradi.

UNESCO galvenajā mītnē 20. aprīlī tiks atklāta izstāde ar nosaukumu “Aspazija/Rainis  Dumpiniece/Humānists”, kas tapusi sadarbībā Memoriālo muzeju apvienību, LPESP Sekretariātu un UNESCO LNK. Šajā izstādē mēs īpaši uzsvērsim Raiņa un Aspazijas saraksti (1894.–1929.), kas iekļauta UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā, kā arī Raiņa saistību ar ideju, ko iemieso Nacionālo bibliotēkas ēka – stikla kalns, kas arvien apliecina, ka tā virsotni varēs aizsniegt tieši tas, kurš spēs vairāk dot nekā ņemt.

UNESCO izpratnē nav lielu vai mazu valstu, tāpēc šī nozīmīgā gadadiena atgādina, ka ir jāprot lepoties ar mūsu tautas dižgariem un jāprot stāstīt par tiem pasaulei. Novēlu, lai Raiņa un Aspazijas darbi mums kalpo par nerimstošu motivāciju lepoties ar savu valsti un mūsu tautas sasniegumiem gan šogad, gan turpmāk!

Aicinām visus svinēt kopā ar UNESCO!