Kultūra
Foto: Domas Rimeika

Ukrainas kultūras sektora atjaunošanai un stiprināšanai veltītā starptautiskā konference Viļņā noslēdzās ar kopīgu apņemšanos pastiprināt atbalstu Ukrainas māksliniekiem un kultūras profesionāļiem, aizsargāt un atjaunot kultūras mantojuma vietas un sekmēt kultūras dzīves norises ar UNESCO palīdzību.

Plāns, ko UNESCO piedāvā īstenot skar sešas darbības jomas: pirmkārt, kultūras mantojumam nodarītā kaitējuma uzraudzība, novērtēšana un dokumentēšana; otrkārt, preventīvie un neatliekamie pasākumi, kultūras mantojuma, rekonstrukcija un atjaunošana; treškārt, kultūras iestāžu un kultūrizglītības atjaunošana; ceturtkārt, kultūras un radošo nozaru stiprināšana; piektkārt, izturētspējas stiprināšana ar kultūras palīdzību; sestkārt, kultūras nozares digitālā transformācija. Plāna iecere ir nodrošināt un īstenot efektīvu starptautisko centienu koordināciju.

“Bez kultūras nav iespējams izārstēt kara brūces. Bez kultūras nevar būt ilgtspējīga izaugsme un labklājība. Tas ir bijis UNESCO darba mērķis Ukrainā kopš 2022. gada februāra,” uzsvēra UNESCO ģenerāldirektores vietnieks kultūras jomā Ernesto R. Otone (Ernesto R. Ottone).

Konferencē, ko Lietuvas galvaspilsētā Viļņā no 6. līdz 7. jūnijam organizēja UNESCO sadarbībā ar Lietuvas valdību, piedalījās valsts, pētniecisko institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji no 30 valstīm, tostarp no Latvijas.

“Lai gan pašreiz Ukrainai ir nepieciešams militārais atbalsts, mums ir jāatrod veidi, kā atjaunot Ukrainas kultūras nozari. Un tas nav tikai stāsts par naudas piešķiršanu. Tā ir balss piešķiršana, stāstot Ukrainas stāstu visā pasaulē. Raugoties uz situāciju ar bojāto Ukrainas mantojumu, redzam, ka dažos gadījumos ir zaudētas arī liecības par ļoti svarīgām Ukrainas vēstures lappusēm. Mūsu uzdevums ir atrast veidus, kā palīdzēt atgūt šīs vērtības – brīvas, neatkarīgas, demokrātiskas pasaules vērtības,” uzsver kultūras ministre Agnese Logina.

UNESCO izstrādātais plāns tiks apspriests šonedēļ notiekošajā Ukrainas Atjaunošanas konferencē Berlīnē.

Plašāk par konferenci un UNESCO darbības plānu ŠEIT.