Izglītība
Attēls: UNESCO LNK arhīvs

Trešdien, 25. maijā, tiešsaistē notiks nacionālais atklāšanas pasākums UNESCO ziņojumam “Pārdomas par mūsu kopīgo nākotni. Jauns sabiedriskais līgums izglītības jomā”. Pasākumu organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Universitāti.

UNESCO ziņojums “Pārdomas par mūsu kopīgo nākotni. Jauns sabiedriskais līgums izglītības jomā” ir jaunākais izglītības politikas dokuments, kurā ir formulēta izglītības attīstības vīzija 2050. gadam, par galveno izvirzot izglītības lietderīgumu jeb sabiedrisko labumu. Ziņojuma saturā tiek atklāta jauna sabiedriskā līguma ideja izglītībā, izvirzot jautājumus par izglītības kā publiska un sabiedriska procesa būtību, sākot ar mācību saturu, mācību metodēm, izglītības telpu jeb tās plašo ekosistēmu un beidzot ar izglītības nozīmi klimata pārmaiņu un tehnoloģisko transformāciju aspektos.

Pasākumu atklās UNESCO Starptautiskās “Izglītības nākotnes” komisijas locekle profesore  Dr. Vaira Vīķe-Freiberga, dalībniekus uzrunās izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, Latvijas Universitātes rektors profesors Indriķis Muižnieks un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, savukārt UNESCO ziņojumu “Pārdomas par mūsu kopīgo nākotni. Jauns sabiedriskais līgums izglītības jomā” prezentēs UNESCO Mācīšanās nākotnes un inovāciju nodaļas direktors Sobijs Tavils (Sobhi Tawil).

Pēc ziņojuma prezentācijas sekos ziņojuma galvenajām tēmām – “Mācībspēki un studenti”, “Mācību saturs un metodes”, “Mācību vide”, “Mērķi, principi un partnerības” – veltīta paneļdiskusija, ko vadīs Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāne profesore Zanda Rubene un kurā piedalīsies Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centra direktore profesore Dzintra Iliško, Rīgas Stradiņa universitātes Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore asociētā profesore Nora Jansone-Ratinika, Cēsu Pluriversitātes kurators Jānis Ķīnasts un Latvijas Jaunatnes padomes prezidente Ilze Bergmane.

UNESCO ziņojuma nacionālais atklāšanas pasākums 25. maijā no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00 būs skatāms tiešraidē sabiedrisko mediju portālā LSM.lv, kā arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Facebook lapās.

Dalībai tiešsaistes pasākumā platformā ZOOM iespējams reģistrēties līdz 21. maijam, aizpildot pieteikumu šeit:

https://ej.uz/Izglitibas_turpmakie_virzieni.