Kultūra
Foto: (c) Pixabay.com
Foto: (c) Pixabay.com

Ar prieku izsludinām un aicinām apmeklēt VI Latvijas stāstnieku konferenci "Starp vērtībām un ērtībām”, kas notiks tiešsaistē Zoom platformā 2021. gada 9. decembrī, plkst 10.00-15.30. 

VI Latvijas stāstnieku konference pievērsīsies vērtībām, to pārmantošanas un apliecināšanas aktualitātēm, labas, pilnvērtīgas un ērtas dzīves priekšstatiem, īpaši pievēršoties ANO ilgtspējīgas attīstības mērķos noteiktajam – veicināt labklājību, miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai. 

Tieši labklājības daudzšķautņainās dimensijas īpaši izceļ vērtību un ērtību saspēli mūsu ikdienā, svētkos, savstarpējā saziņā. Labklājība stiprina stāstniecības tradīciju lomu vietējo kopienu attīstībā, jo sevišķi pievēršoties tādām vērtībām kā kultūrtelpas, kuru nozīme tiek apzināta, izcelta un tālāk nodota, stāstot stāstus no atšķirīgiem skatu punktiem.

Dažādie redzējumi un stāsti veido kopīgu platformu diskusijai par vērtību nozīmi cilvēka dzīvē, par vērtību vēsturiskajām formām un ērtām to iedzīvināšanas iespējām 21.  gadsimta tehnoloģiju un virtuālo komunikāciju vidē. Diskutēsim par darīšanu un ilgtspēju kā vērtībām, par stāstnieka vietu kultūrtelpas vērtību un ērtību apzināšanā un labās prakses piemēriem dažādās Latvijas kultūrvietās.

VI Latvijas stāstnieku konferencē ar lasījumu “Brīvības vērtība teorijā un ikdienā” uzstāsies filosofe Dr. phil. Skaidrīte Lasmane, un par vērtību pārmantošanu Latgales kultūrtelpā stāstīs Dr. philol. Angelika Juško-Štekele. Iepazīsim arī Stāstnieku centra Teiku Zeme direktores, zviedru stāstnieces Tīnas Vinteres (Tine Winther) pieredzi kā apvienot stāstu un mūziku vienotā priekšnesumā. Pieredzējušas Latvijas stāstnieces dalīsies ar labās prakses piemēriem, kā iedzīvināt stāstus Latvijas kultūrtelpā un caur tiem sajust padoma vērtību un sava darāmā ērtību, ņemot vērā padoma viedumu un lietderību. 
 
Konferences laikā visi aicināti kopīgi rast atbildes uz šādiem jautājumiem: 
• Kā rodas priekšstati par cilvēku pasaulei būtiskām vērtībām, vai tās ir ērtas? 
• Kā stāstniecība veido piederības sajūtu kopienai un kultūrtelpai, rada priekšstatus par mūsu vērtībām?
• Kā stāsti ietekmē emocionālo labsajūtu, ērtību iespēju un vērtību noteikšanu par līdzās esošo un turpmāko? 
• Kāda ir stāstnieka pieredzes loma vērtību izpratnē un labu prakšu tālāknodošanā?

Uz VI Latvijas stāstnieku konferenci aicināti:
• stāstnieki un stāstu pasākumu rīkotāji, 
• UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieki, 
• pašvaldību kultūras darbinieki, 
• kultūras sociologi un producenti, 
• sabiedrības pētnieki, kultūras vēstnieki un NVO pārstāvji, 
• Latvijas stāstnieku festivālu organizatori un iesaistītie partneri, 
• folkloras kopu vadītāji un skolotāji, 
• kā arī ikviens, kurš ieinteresēts stāstnieku aktivitātēs, stāstnie-cības tradīciju attīstībā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. 

Lūdzam reģistrēties līdz 3. decembrim šeit: https://ej.uz/Stastnieku6konference

Reģistrētajiem dalībniekiem pirms konferences tiks izsūtīta pieejas saite platformā Zoom, tehniskā informācija un gala programma.

Lai ieskandinātu konferenci, iepriekšējā vakarā, 8. decembrī plkst. 18.00 aicinām tiešsaistē pievienoties stāstu vakaram un brīvajam mikrofonam “Lai bij’ dzīve, kam bij’ dzīve”, kura saturu un stāstniekus izvēlēsies dalībnieki, reģistrējoties konferencei. Uzklausīsim arī kādu pavisam īpašu stāstu par Rēzeknes rozi. 

VI Latvijas stāstnieku konferenci organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un  Latvijas stāstnieku asociācija, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu. Konferences norisi finansiāli atbalsta Kultūras ministrija.