Zināšanu sabiedrība
Zināšanu sabiedrība

Arhīvi, bibliotēkas, muzeji un citas atmiņas institūcijas, kā arī profesionālās asociācijas, tīkli, akadēmiskās un pētniecības institūcijas, NVO un citas dokumentārā mantojuma glabātājas ir aicinātas pieteikties UNESCO Pasaules atmiņas iniciatīvai apdraudēta dokumentārā mantojuma saglabāšanai.

Iniciatīvas mērķis ir sniegt finansiālu atbalsta no 15 līdz 70 tūkstošiem ASV dolāru nacionāliem, reģionāliem un starptautiskiem projektiem, kas veltīti dokumentārā mantojuma saglabāšanai no vides faktoru, militāro konfliktu un citiem dabas un cilvēku izraisītiem riskiem.

Iniciatīva vērsta uz katastrofu riska mazināšanas pieeju, tādēļ tiek aicināts iesniegt projektus, kas koncentrējas uz galvenajām katastrofu pārvaldības jomām — seku mazināšanu, gatavību ārkārtas situācijām, reaģēšanu ārkārtas situācijās un atjaunošanas pasākumiem. Iniciatīvai var pieteikties līdz 2024. gada 16. februārim.

Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz mowjfit@unesco.org.

Vairāk informācijas un pieteikuma anketa: https://www.unesco.org/en/memory-world/jfit/safeguarding.