No 2. līdz 4. jūnijam  Berlīnē, Vācijā notiks UNESCO Pasaules konference izglītībai ilgtspējīgai attīstībai, kurā tiks uzsvērta izglītības noteicošā loma Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanā un sniegti praktiski padomi gan izglītības politikas veidotājiem, gan īstenotājiem. Konferencē atklās jaunās vadlīnijas “Education for Sustainable Development: Towards achieving the SDGs” (ESD for 2030).

UNESCO aicina līdz 10. februārim visas ieinteresētās valsts un nevalstiskās organizācijas un individuālus pētniekus, izglītības ekspertus pieteikties dalībai, piedāvājot ideju stendam vai semināram (workshop), kas atbildētu uz kādu no šiem jautājumiem:

Kā izglītība var palīdzēt risināt IAM ietvertos izaicinājumus?

Kā izglītība ilgtspējīgai attīstībai iekļauta politikas plānošanā, mācību vides pārveidošanā, skolotāju/ izglītotāju profesionālajā pilnveidē, jauniešu iedrošināšanā vai vietējās kopienas stiprināšanā ilgtspējīgiem risinājumiem?

Plašāk par idejas pieteikumu: https://www.esdfor2030.berlin/docs/EN_Call_for_Proposals_InfoSheet.pdf.

Pieteikšanās: https://www.esdfor2030.berlin/call-for-proposals/ .

Plašāk par konferenci: https://en.unesco.org/events/ESDfor2030