Zināšanu sabiedrība

13. aprīlī plkst. 12:00 Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejā (Andrejostas iela 8, Rīga) atklātā lekcijā varēs uzzināt visu par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto nomināciju „Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.–1940.” Lekcija par šo Latvijas dokumentāro vērtību notiek Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) studiju kursa „Dokumentārā mantojuma aizsardzība” ietvaros, kas veidots sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (LNK).

Reģistrā iekļautā kolekcija ir unikāla gan kā Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaitas hronoloģisks atainojums, gan kā 20.gadsimta fotogrāfa E.Krauca profesionālās darbības izcils piemērs. Autora profesionalitāte nodrošinājusi tēmas izvērsumu, saturam atbilstošas kompozīciju formas izvēli un konsekventu komunikācijas stila lietojumu. Tāpēc lekcija būs īpaši saistoša tiem, kas interesējas par fotogrāfijas vēsturi un agrāk lietotajām tehnikām, kā arī tiem, kas vēlas izzināt Ķeguma spēkstacijas būvniecības nozīmi industriālās, sabiedrības sociālās un labklājības jomas attīstībā Latvijā. Tāpat lekciju dalībnieki varēs iepazīt atmiņas institūcijas ikdienas darbu un uzzināt par aktivitātēm dokumentārā mantojuma saglabāšanas, pieejamības un atpazīstamības veicināšanā.

Atklātās lekcijas aprīlī piedāvā UNESCO programmā „Pasaules atmiņa” iesaistītās atmiņas institūcijas, lai rosinātu ikvienu izzināt UNESCO dokumentārā mantojuma vērtības Latvijas muzeju plauktos. 27. aprīlī Latvijas Tautas frontes muzejā (Vecpilsētas ielā 13/15, Rīga) notiks lekcija par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā iekļauto nomināciju „Baltijas ceļš - cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”. Lekciju vadīs bijušais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns.

Martā lekcijas notikušas arī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto nomināciju „Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”, Latviešu folkloras krātuvē par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļauto Dainu skapi un Latvijas Kara muzejā par nacionālajā reģistrā iekļauto nomināciju „Latvijas Centrālās Padomes Memorands Rīga, 1944. gada 17. marts”.

Dokumentārais mantojums ir cilvēces kultūras mantojuma daļa, un tā saglabāšanai, aizsardzībai un izzināšanai 1992. gadā ir izveidota UNESCO programma „Pasaules atmiņa”. Programma pievērš pasaules valstu uzmanību dokumentārā mantojuma saglabāšanai, un viena no pasaulē zināmākajām programmas daļām ir „Pasaules atmiņas” reģistri.

Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar UNESCO LNK kopš 2015. gada īsteno studiju kursu „Dokumentārā mantojuma aizsardzība”. UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” ietvaros tiek veikts svarīgs darbs, lai rosinātu apzināties pasaules dokumentārā mantojuma saglabāšanas nozīmīgumu, iepazītu nacionālā dokumentārā mantojuma dārgumus un nodrošinātu to pienācīgu saglabāšanu, izpēti un interpretāciju.

Vairāk informācijas:
Evija Maļkeviča
UNESCO LNK Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja
Tālrunis: 67325109
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv