Izglītība
Attēls

UNESCO balva meiteņu un sieviešu izglītībā atzinīgi vērtē izcilus un inovatīvus ieguldījumus, ko veikuši indivīdi, institūcijas un organizācijas, lai veicinātu sieviešu un meiteņu izglītību. Šī ir pirmā šāda veida UNESCO balva, izceļot veiksmīgus projektus, kas uzlabo un veicina meiteņu un sieviešu izglītības iespējas un tādējādi arī viņu dzīves kvalitāti.

Balva 50 000 ASV dolāru apmērā tiek piešķirta ik gadu diviem kandidātiem, un to var saņemt programma vai projekts, kas tieši vērsts uz meiteņu un sieviešu izglītošanu un kam ir kvalitatīvi vai kvantitatīvi pierādāmi rezultāti. Nominācijām jākoncentrējas uz projektu vai programmu, kas ir darbojusies vismaz divus gadus un atbilst atlases kritērijiem. No katras valsts var tik izvirzīti maksimums trīs kandidāti. Pašizvirzītas nominācijas netiek pieņemtas, un pieteikumi ir jāiesniedz caur UNESCO Nacionālajām komisijām.

Nominācijas UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai jāiesniedz līdz 2024. gada 17. maijam.

Sīkāka informācija par nomināciju procesu un atlases kritērijiem ir pieejama šeit.