Izglītība Kultūra

Atzīmējot Latvijas dzejas dižgaru Raiņa un Aspazijas 150. gadadienas, kas iekļautas arī UNESCO svinamo dienu kalendārā, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (LNK) un izglītības uzņēmums “Lielvārds” sadarbībā ar datu vizualizācijas uzņēmumu Infogr.am un Latvijas Nacionālo bibliotēku aicināja skolēnus darināt abiem dzejniekiem veltītas infografikas. Tās apkopotas īpašā 2015. gada kalendārā.

13. janvārī apbalvoti skolēni – jau trešā konkursa “Darini kalendāru” dalībnieki –, kuru darbu fragmenti apkopoti 2015. gada kalendārā, kas pieejams limitētā tirāžā un tiks izplatīts kā dāvinājums. Konkursa dalībnieku uzdevums bija izpētīt abu literātu daiļradi un apkopoto informāciju attēlot ar mūsdienīgu izglītības tehnoloģiju palīdzību – veidojot tematiskas infografikas. 2015. gada kalendārā iekļauti šādi skolēnu darbi:

• janvārī – Diānas Trunovas (15 gadi, Trikātas pamatskola) infografika par Raiņa bibliogrāfiju;
• februārī – Veltas Liepas (14 gadi, Suntažu vidusskola) infografika par Raiņa jaunības gadiem;
• martā – Līgas Siljānes (17 gadi, Zemgales vidusskola) infografika par Raiņa bērnības atspoguļojumu, izmantojot S.Vieses grāmatu “Pasaules Dziesma”;
• aprīlī – Lauras Bukēvičas (13 gadi, Rīgas 25.vidusskola) infografika par abu dzejnieku atziņām;
• maijā – Stellas Stīpiņas (12 gadi, Ogres ģimnāzija) infografika par Aspazijas dzejoļu krājumu “Zilā puķe”;
• jūnijā – Samantas Briedes (13 gadi, Zvejniekciema vidusskola) infografika par abu dzejnieku daiļradi;
• jūlijā – Sindijas Stankes (16 gadi, Valdemārpils vidusskola) infografika par Raiņa un Aspazijas kopdzīvi, dzejas un literārām tēmām;
• augustā – Ksenijas Lučko un Artūra Jurāna (17 gadi, Rīgas Klasiskā ģimnāzija) infografika par Raiņa un Aspazijas dzīvesgaitu un daiļradi.
• septembrī – Emīlijas Agates Palinas (11 gadi, Mārupes pamatskola) infografika “Vai Tu jau esi izlasījis?”;
• oktobrī – Ivana Kalēja (16 gadi, Iecavas internātpamatskola) infografika par Raiņa dzīves un darba vietām Latvijā un pasaulē;
• novembrī – Roberta Jankovska un Ņikitas Ribakova (15 un 14 gadi, Rīgas Ostvalda vidusskola) infografika “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”;
• decembrī – Karīnas Beinarovičas (17 gadi, Zemgales vidusskola) infografika par latviešu literatūras zvaigžņu radītājiem;
• savukārt kalendāra vāku rotā www.darini.lv interneta balsojuma uzvarētājas Iecavas internātpamatskolas skolnieces Dārtas Ušackas (12 gadi) infografika “Raiņa un Aspazijas Literāro darbu sarakstīšanas intensitāte”.

Interaktīvo zīmējumu konkursā savus darbus pieteica skolēni vecumā no 7 līdz 17 gadiem, pārstāvot 16 Latvijas izglītības iestādes.

Informācija par konkursu “Darini kalendāru”: www.darini.lv