EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

UNESCO izveido Globālo izglītības koalīciju, uzsverot, ka mācīšanās nekad neapstājas

Foto: UNESCO arhīvs.

“Mācīšanās nekad neapstājas” (#LearningNeverStops) – ar šādu saukli pēc UNESCO aicinājuma apvienojušās starptautiskās un starpvaldību organizācijas, tostarp UNICEF, Pasaules Veselības organizācija, Pasaules Pārtikas programma, Pasaules Banka, OECD, kā arī privātā sektora uzņēmumi, tostarp Microsoft, GSMA, Google, Facebook, Zoom, Coursera u.c., lai izveidotu Globālo izglītības koalīciju. Koalīcijas pamatmērķis ir atbalstīt visas pasaules valstis Covid-19 krīzes laikā, nodrošinot visiem pieejamu kvalitatīvu izglītību. Sadarbība ir īpaši būtiska laikā, kad 185 pasaules valstīs jau pilnībā slēgtas izglītības iestādes un mācību process ir ietekmēts vairāk nekā pusotram miljardam (1,542,412,000) cilvēku. Kā norāda UNESCO ģenerāldirektore Odrija Azulē, Globālā izglītības koalīcija palīdzēs saskaņot rīcību un meklēt risinājumus, lai ne tikai atbalstītu skolotājus un skolēnus mācīšanās procesā, bet arī lai atgūtos no šīs krīzes. Atbalstu Globālajai izglītības koalīcijas veidošanai izteikusi arī ANO, uzsverot, ka īpaši jādomā par izglītības nodrošināšanu bērniem un jauniešiem no nelabvēlīgas vides, kuriem skola vienmēr ir bijis drošības tīkls, sniedzot gan zināšanas, gan labu uzturu, drošību un emocionālo atbalstu. Koalīcijas partneri ir apņēmušies sniegt praktisku atbalstu, nodrošinot tehnoloģiskus rīkus, ekspertīzi, savukārt mediju jomas pārstāvji,...