EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Latvija pauž atbalstu UNESCO Bioētikas programmai

Foto: UNESCO LNK arhīvs.

Trešdien, 13. novembrī UNESCO Ģenerālās konferences laikā notika Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības OECD un UNESCO tikšanās ar UNESCO Sociālo un humanitāro zinātņu sektoru, lai apspriestu Latvijas un UNESCO sadarbību bioētikas jomā. Tikšanās laikā Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece OECD un UNESCO Ivita Burmistre un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Gunta Arāja pasniedza UNESCO Sociālo un humanitāro zinātņu sektora vadītājai  Nada Al-Nashif izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas parakstītu vēstuli par Latvijas brīvprātīgo iemaksu UNESCO Bioētikas programmā. Šos līdzekļus paredzēts ieguldīt jaunu bioētikas izglītības un mācību instrumentu un moduļu izstrādei izglītības iestādēm, nacionālajām bioētikas komisijām un pētniekiem, kā arī citām bioētikas diskusijās iesaistītajām pusēm, atspoguļojot dzimumu līdztiesības perspektīvu. Latvijas atbalsts UNESCO Bioētikas programmai ir turpinājums līdzšinējai veiksmīgajai sadarbībai ar UNESCO bioētikas jomā. Ieguldījums apliecina, ka Latvija iestājas par bioētikas principu aizsargāšanu un ētiskas zinātnes un mākslīgā intelekta risinājumu radīšanu, un nostiprina Latvijas kā nopietna starptautiska partnera tēlu starptautiskajās bioētikas...